Op de afdeling: Leiden-Haaglanden

DWARS Leiden-Haaglanden op het strand.

DWARS Leiden-Haaglanden is eind 2014 in het leven geroepen na een fusie van twee inactieve afdelingen. Ze zitten vooral in Delft, Den Haag, Leiden en de omliggende gemeentes. Hessel Hoekstra, zelf secretaris bij deze afdeling, interviewde zijn bestuursgenoten om de lezers een kijkje te geven in het reilen en zeilen van Leiden-Haaglanden.

Warm worden na een koude activiteit

Warm worden na een koude activiteit

Wie zijn de mensen achter Leiden-Haaglanden?

Als huidig bestuur zijn we ingetreden rondom de Bert en Ernie-affaire van Rutte. Daarom hebben we onszelf de bijnaam Bert-en-Ernie-bestuur gegeven. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden: Willemijn Kadijk (voorzitter), Hessel Hoekstra (secretaris), Bastiaan Meijer (penningmeester en vicevoorzitter), Anouk Delhaas (bestuurslid ledenwerving en promotie) en Loes Veeger (algemeen bestuurslid).

Hoe is DWARS Leiden-Haaglanden ooit begonnen?

Leiden-Haaglanden is ontstaan na een fusie tussen DWARS Leiden en DWARS Den Haag. Beide afdelingen liepen al een tijdje niet goed en er was weinig activiteit. Toch waren er genoeg actieve leden die wel weer iets met een lokale afdeling wilden doen.

Twee jaar geleden begonnen we met de voorbereidingen om de afdelingen te fuseren tot Leiden-Haaglanden. In oktober 2014 vond onze eerste algemene ledenvergadering plaats waarbij de oude afdelingen officieel opgeheven werden en Leiden-Haaglanden officieel werd opgericht. En op dit moment loopt de afdeling nog steeds erg goed.

Het Bert-en-Ernie-bestuur

Het Bert-en-Ernie-bestuur

Waar houdt de afdeling zich op dit moment mee bezig?

Twee keer per maand organiseren we een activiteit. Dit kan een sprekersavond zijn, maar ook een actie, of een excursie. Succesvolle activiteiten zijn de schoenzetactie (we vragen rond Sinterklaas de poltieke verlanglijstjes van mensen op straat en verzamelen die in een grote schoen), de lichtsafari’s (we gaan na of winkeliers hun lichten na sluitingstijd onnodig aan laten staan) en onze jaarlijkse hippiebarbecue (de naam zegt wel genoeg, lijkt ons).

Veel dingen doen we vanuit het bestuur, maar leden zijn altijd welkom voor hun input. Eens in de twee maanden houden we een open ledenvergadering waarbij leden hun input en ideeën met ons kunnen delen.

De komende maanden gaan we ons op een aantal politieke issues focussen, die we samenvatten in de slogan “Demonstratierecht voor Homoseksuele Bejaarden!” We willen kijken naar het demonstratierecht in Den Haag, dat wij erg scheef vinden. Verder gaan we nog een aantal activiteiten organiseren rondom de emancipatie van homoseksuelen en willen we iets met ouderen doen.

In het verleden hebben we ons onder anderen bezig gehouden met het minimumjeugdloon, de onnodige bomenkap, lichtvervuiling, piepende trams, vluchtelingenopvang en het wietbeleid in onze steden.

Actie tegen bomenkap in Den Haag

Actie tegen bomenkap in Den Haag

Wat zijn de grootste knelpunten binnen Leiden-Haaglanden?

Onze leden wonen zeer verspreid over de regio. Hoewel de meeste mensen uit Den Haag, Leiden of Delft komen, komen er ook genoeg uit andere plaatsen die niet goed met het OV te bereiken zijn. Het is soms lastig om de aandacht gelijkmatig te verdelen over deze plekken. Daardoor kan de opkomst soms wat tegenvallen. Waar we ook mee zitten is dat we geen vaste locatie hebben. Het is dan vrij lastig om goede, betaalbare locaties voor activiteiten te vinden. Vooral bij sprekersavonden is dat moeilijk.

Ook hebben de GroenLinks-afdelingen in Delft, Den Haag en Leiden vrij veel concurrentie van andere politieke partijen, en dat merken we ook bij DWARS. In Delft heeft men Studenten Techniek in Politiek (STIP), een lokale partij voor en door studenten, en in Den Haag is er De Haagse Stadspartij (HSP). Ondanks dat de programma’s niet veel verschillen van GroenLinks, zijn STIP en de HSP veel populairder. Als je niet een bepaalde affiniteit voor GroenLinks hebt, dan word je ook niet zo gauw lid van DWARS. Op lokaal niveau kun je hier zeker aan werken. In Leiden is GroenLinks wel vrij groot, maar daar is D66 nog steeds dé partij voor studenten.

Wat kenmerkt jullie afdeling? Waarvan zeggen jullie, dat is echt typisch iets voor Leiden-Haaglanden?

We zijn de afgelopen tijd een vrij hechte afdeling geworden met veel humor die alleen voor ingewijden te begrijpen is. We delen een bepaalde voorliefde voor eenden (vraag maar aan Gjalt), slechte woordgrappen (vraag Hessel maar eens naar de term ‘Marktwerking’) en het spelletje Cards against Humanity, dat tijdens iedere activiteit wel tevoorschijn wordt gehaald.

Een leuke traditie van ons is de ‘knuffelgemeente.’ Al snel na de oprichting is er ruzie ontstaan over welke stad nou beter is. Leiden, Den Haag of Delft? Om tot een akkoord te komen, kiezen we elke bestuursperiode een andere gemeente die op dat moment onze favoriete gemeente is. We proberen tijdens deze periode contact te leggen met de lokale GroenLinks-afdeling en een activiteit in deze gemeente te organiseren. Momenteel is Oegstgeest onze knuffelgemeente en een paar weken geleden zijn we in gesprek gegaan met leden van de lokale partij Progressief Oegstgeest (PrO). Dat was erg succesvol en interessant. We hebben ontdekt dat wij veel van hen kunnen leren, en zij ook veel van ons.

Verder werken we vrij intensief samen met andere politieke jongerenorganisaties in de regio en regelmatig organiseren we samen activiteiten. Ook proberen we een divers beleid uit te dragen dat door alle lagen van de bevolking heen gaat. Zo werken we samen met Young & United (waar Bastiaan ook bestuurslid is), gaan we ons de komende maanden bezighouden met ouderenzorg en bezoeken we onze knuffelgemeentes.

Leden van Leiden-Haaglanden tijdens hun jaarlijkse schoenzetactie

Leden van Leiden-Haaglanden tijdens hun jaarlijkse schoenzetactie

Hoe betrokken zijn jullie bij de lokale politiek?

We zijn zeer betrokken. In Delft, Den Haag en Leiden hebben we één bestuurslid dat zo vaak mogelijk fractievergaderingen en algemene ledenvergaderingen van GroenLinks bijwoont. Willemijn is momenteel fractiemedewerker bij GroenLinks Den Haag en Bastiaan gaat binnenkort stagelopen bij GroenLinks Zuid-Holland. Ook met andere afdelingen hebben we geregeld contact.

Als er tijdens fractievergaderingen iets besproken wordt  wat voor ons interessant kan zijn, of als we elkaars hulp nodig hebben, dan gaan we kijken wat we ermee kunnen. Als GroenLinks bijvoorbeeld ergens een actie of campagne gaat voeren, dan kunnen ze erop rekenen dat wij een aantal DWARS-leden meesturen. Andersom, als wij bepaalde faliciteiten nodig hebben, dan kan GroenLinks ons helpen die te regelen.

Verder heeft ieder bestuurslid een aantal inhoudelijke portefeuilles. Zo hebben we zorg, groen, vluchtelingen, onderwijs en armoede. Loes heeft bijvoorbeeld zorg en is nu bezig met het orgnaiseren van een activiteit in een bejaardentehuis. Ook leden die geen bestuur zijn doen hieraan mee. Zo hebben we een groepje DWARSers dat in de werkgroep Sociaal van GroenLinks Den Haag zit. Met deze werkgroep hebben we een visiestuk over groene banen geschreven. GroenLinks heeft hier een motie van gemaakt en die is aangenomen in de gemeenteraad.

Omdat we ook in Den Haag zitten, krijgen we ook het nodige mee van landelijke en internationale politiek. Zo zijn we een keer bij de Roemeense ambassade geweest en hebben we een rondleiding door het Tweede Kamergebouw georganiseerd.

Tijdens de lichtsafari voor het Leidse het stadhuis

Tijdens de lichtsafari voor het Leidse het stadhuis

Wat voor cijfer zouden jullie de afdeling geven?

Willemijn: 10
Bastiaan: 11
Loes: 9,8, want dan is er altijd ruimte voor verbetering.
Anouk: een 1 met een 0 erachter
Hessel: een 7,1

lees ook

LVolg ons op facebook

L