Nashvilleverklaring: Over liefde, kerk en kortzichtigheid

Homo: Foto van bezoekers van de Brighton Pride met een regenboogvlag.

Afgelopen weekend stond in het teken van de Nashvilleverklaring, die door SGP-voorman Kees van der Staaij en veel andere vooraanstaande orthodox-protestantse Nederlanders is ondertekend. Dit document, vorig jaar opgesteld in het Amerikaanse Nashville, noemt homoseksualiteit een ‘geneesbare aandoening’, verwerpt de openstelling van het huwelijk en is daarnaast transfoob en sterk anti-genderneutraal. Het ondertekenen door Van der Staaij riep veel boosheid op vanuit alle hoeken van het land. Ook wij waren geraakt, voornamelijk omdat wij uit een regio komen waar veel christenen wonen. Lokale christelijke partijen zijn hier veel aanwezig en hebben dus ook veel invloed op onze lokale politiek.

door Alina Bijl en Jarno van Straaten, respectievelijk belijdend evangelisch-protestant en ex-katholiek

Het is verbazingwekkend dat een christelijke partij zo getekend is door de haat die ze verspreiden. Getogen in de Biblebelt betekende dat het basisonderwijs sowieso christelijk was. Daar preekten docenten over de liefde van God en we leerden over hoe we onze naasten moesten liefhebben. Dit was ook een reden dat de Alina’s oude middelbare school in Ermelo Levensbeschouwing als vak gaf. Om erkenning en kennis te werven voor andere culturen en mensen binnen onze eigen samenleving die anders dachten over het leven dan de christenen.

In de katholieke kerk was het niet veel anders. In de kerk en in het katholieke basisonderwijs vertelden ze dat protestanten sobere, grijze mensen waren uit de biblebelt, en dat het katholicisme o zo tolerant was tegenover andersdenkenden. Wat daarin meespeelt is natuurlijk het feit dat katholieke gebieden als Salland veel meer ontkerkelijkt zijn dan protestantse gebieden als de Veluwe en de rest van de biblebelt. Er heerst tot op zekere hoogte een cultuurverschil.

Die verandering wordt ook steeds duidelijker vanuit Rome. Paus Franciscus stelt dat hij niet mag oordelen over homoseksuele katholieken die van goede wil zijn. Het COC en tolerante katholieken noemen dit een stap in de goede richting. Dezelfde transitie zien we ook in Latijns-Amerika. In steeds meer katholieke landen als Brazilië en Argentinië zet men goede stappen. Dat deze progressie uiterst kwetsbaar is, blijkt uit de aankondiging van de ultraconservatieve pasgekozen president Bolsonaro om het homohuwelijk te willen afschaffen en zijn uitspraken omtrent geweld tegen homoseksuelen.

Pas geleden kwam mijn (Alina’s) zusje, Anna, naar mij toe nadat ze een gesprek had met onze lokale dominee over LHBTQIA+ in de kerken. Hij beantwoordde haar vragen met het bericht dat hij niet mag oordelen, maar dat hij wel mag kijken met de kern van zijn geloof. Zijn kern is dat Jezus kwam voor de verlossing. Deze verlossing houdt in dat vele regels uit het Oude Testament niet meer nodig waren. Ook was de verlossing er voor de mensen buiten het Jodendom. Ieder die gelooft in de liefde is welkom. De boodschap van het Christendom zal altijd zijn: God is Liefde en Jezus is de Verlossing. Dus waarom zou dat niet zo zijn voor ieder die niet helemaal hetero is?

Het Nieuwe Testament staat vol met de liefde. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul zette gisteren in een tweet: “Heb uw naaste lief als uzelf” (Marcus 12:31). Het deed denken aan een 1 Korintiërs 13:13: “Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.” (bron: Bijbel in Gewone Taal) Als de ondertekenaars ook dit zouden kunnen belijden voor ieder die niet is zoals zij, zou deze verklaring niet eens tot stand zijn gekomen.

Een ander geluid kwam van ChristenUnie-leider Segers, tot wiens partij overigens een ex-lijstduwer ook tot de ondertekenaars van de Nashville-verklaring behoorde. Segers bepleitte een open en respectvol gesprek, en stelt dat iedereen welkom is in het geloof. Deze notitie is zo helder en anders dan die van Van der Staaij. Op dit vlak is de SGP  nu ook haar allerlaatste bondgenoot is kwijtgeraakt.

De SGP staat bijna alleen in haar homofobie. Het is tijd om ook hen te laten horen dat Gods liefde onbegrensd is. Immers, het enige wat begrensd dient te worden is de kortzichtigheid van de ultraconservatieve SGP.

lees ook

LVolg ons op facebook

L