Laat Alle Leden in Hun Waarde

Een DWARS-congres is naast het belangrijkste besluitvormende orgaan binnen DWARS ook een gezellige bijeenkomst. Het is een podium waarin mensen kunnen leren hoe dergelijke evenementen eraan toe gaan en een plaats waar mensen elkaar leren kennen. Dit hoort dan ook een plek te zijn waar mensen dat vrij kunnen doen, zonder dat ze bang hoeven te zijn om persoonlijk aangevallen te worden. DWARS zou een veilige, inclusieve plek moeten zijn waar je je kan ontwikkelen. De auteurs van het OverDWARS-artikel ‘Zet Je Ego Opzij’ beperken met hun artikel deze ruimte. Natuurlijk ontstaan er op een congres situaties waar je het niet altijd mee eens bent, dat zal iedereen wel eens overkomen. Ook kan het gebeuren dat je vindt dat bepaalde DWARSers zich op een vervelende manier opstellen. Als je dit aan de kaak wil stellen, dan hoor je dat wat ons betreft te doen door de dialoog met deze mensen aan te gaan, stellen Maartje Vroom en anderen in een ingezonden brief.

De auteurs spreken in hun artikel over dominerende ego’s. DWARSers reduceren tot “ego’s” vinden wij grof en ongepast. Inderdaad, hoofdelijke stemmingen zijn tijdrovend en kunnen frustrerend zijn. Het is ook prima en in zekere zin noodzakelijk om mensen erop aan te spreken dat ze, met respect naar organisatie en leden toe, zich zoveel mogelijk moeten beperken in het aanvragen van hoofdelijke stemmingen. Het is echter niet oké om als groep oudere leden binnen DWARS een klein groepje mensen dat nog niet zo lang lid is van DWARS tot het bot af te kraken in een artikel. Zeker niet als vrijwel alle leden hun gewoontes, gebruiken en handelingen op het congres geleerd hebben door naar hun voorgangers te kijken. DWARSers die zich actief en enthousiast inzetten bij een congres zouden niet zo veroordeeld moeten worden in een artikel.

Wij vinden het jammer dat de DWARSers op deze manier worden veroordeeld, omdat ze vol enthousiasme meedoen in de interne discussies. Ze voegen veel toe aan de vereniging en dat moet gewaardeerd worden. Sterker nog, ze zullen de toekomst van onze vereniging zijn. Uit deze groep jonge fanatiekelingen zullen toekomstige commissiepraesidia, RvA-leden, bestuursleden, en allerlei andere kaderleden opstaan. Deze mensen gebruiken het congres als een arena om te leren hoe alles werkt, en dat is óók waar een DWARS-congres voor bedoeld is. Dat er kritiek is, is deels terecht. Het moet dan echter wel constructief geleverd worden, anders dreigt de kans dat mensen zich buitengesloten voelen, iets wat wij als inclusieve vereniging niet willen. Zeker gezien het feit dat een veelgehoord compliment binnen de vereniging is dat dit een plek is om af en toe een foutje te maken, zonder veroordeeld te worden. Wat ons betreft is de kritiek in deze brief absoluut niet constructief en behoorlijk respectloos naar onze mede-DWARSers.

Een ander interessant punt is dat de schrijvers van deze brief een Instagrampagina met memes aanhalen. “Ook zijn we geschokt door de onbeschoftheid waarop over congresgangers en het bestuur op publieke kanalen wordt gesproken.” We vragen ons af of de schrijvers van deze brief zich gerealiseerd hebben dat OverDWARS een publiek kanaal is. Wat ons betreft hebben de beheerders van deze Instagrampagina net zoveel recht om hun meningen te uiten, op welke manier zij dan ook willen, als de schrijvers van de ingezonden brief. De intentie van de Instagrampagina is echter anders dan die van de auteurs van ‘Zet Je Ego Opzij’. De memes die gedeeld worden op de Instagrampagina zijn precies dat, memes. Die kunnen wel kritiek bevatten, maar doen dit op een grappige of overdreven manier, bedoeld om mensen te laten lachen. Memes horen niet té serieus te worden genomen. De beheerders van de Instagrampagina maken zichzelf er ook op belachelijk. Een beetje zelfspot is gezond. Daarnaast hebben de admins van de meme-pagina meermaals aangegeven naar kritiek te willen luisteren en hier ook naar gehandeld. Inmiddels is de pagina toch offline gehaald.

Kort gezegd: laat alle leden in hun waarde! Jong, oud, actief of niet; Ieder lid heeft het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen. Dit recht is immers in het HR vastgelegd. Ben je van mening dat een bepaald lid te veel hoofdelijke stemmingen aanvraagt, spreek een desbetreffend lid er dan persoonlijk op aan en richt je niet publiekelijk tot een klein groepje DWARSers die hun best doet op een eigenzinnige doch actieve wijze een bijdrage aan het congres te leveren.

Spelen met congresregels, humor en discussie over wie we zijn, zijn juist een goede toevoeging aan het congres. Zolang deze binnen de maat blijven, moeten we het vooral in stand houden of tijdens de congressen hierop reflecteren. Daar zijn deze immers voor. Het enige echte risico wat wij zien is een verzuurde en respectloze sfeer, maar daar draagt de voorgaande brief wellicht meer aan bij dan alle hoofdelijke stemmingen en DWARSe memes bij elkaar. We gaan hierover graag in gesprek op het volgende congres.

Tot op het volgende congres!

Maartje Vroom
Olaf Slomp
Chris Smits
Casey Disco
Sjoerd-Paul Beenders
Jens Bosman
Lucas Brinkhuis
Marijn Snijders
Ellemieke Hertgers
Sifra Meijers
Freija de Hair

 

lees ook

LVolg ons op facebook

L