Klimaatverandering of niet, Nederland moet van fossiele brandstoffen af

Groninger Gas

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor de klimaatwet gestemd. Toch blijft Thierry Baudet van Forum voor Democratie zich verzetten tegen elke maatregel tegen klimaatverandering. Maar zelfs als je niet in klimaatverandering gelooft, heeft Nederland er baat bij om van fossiele brandstoffen af te stappen. Robin Rauws schrijft daar een open brief over.

door Robin Rauws

Geachte heer Baudet,

Nog niet lang geleden is de Klimaatwet met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. U hebt dikwijls laten weten tegen dit akkoord, of eigenlijk vrijwel elke maatregel ter bestrijding van klimaatverandering, te zijn. Eén van de argumenten die u geregeld aandraagt, is dat een perfecte naleving van het akkoord het voorkomen van een opwarming van slechts 0,00007 graden Celsius zou betekenen. Dat is overigens enkel van toepassing op de invloed van de beoogde reductie in CO2-uitstoot van 49% in 2030. De invloed van het pad naar een uitstoot van 0% in 2050 nemen we in deze berekening niet mee. Daarnaast geeft u aan überhaupt niet in klimaatverandering te geloven en dit hele akkoord daarom onzinnig en een verspilling van gemeenschapsgeld te vinden.

Maar over het wel of niet bestaan van klimaatverandering, of over de precieze invloed op klimaatverandering van de klimaatambities van Nederland, wil ik niet met u in discussie gaan. Ik wil u bij dezen uitleggen waarom we echt niet meer afhankelijk kunnen blijven van fossiele brandstoffen en dus genoodzaakt zijn tot een radicale transitie naar de opwekking en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Een belangrijke reden om over te schakelen op de opwekking en het gebruik van alternatieve brandstoffen als wind- of zonne-energie, is dat fossiele brandstoffen simpelweg op beginnen te raken. Wanneer we fossiele brandstoffen nog zo intensief blijven gebruiken als nu, zullen de momenteel bekende bronnen ons tot slechts het jaar 2088 van fossiele brandstoffen kunnen voorzien (de nu bekende olie- en gasbronnen zijn dan al uitgeput). We kunnen blijven zoeken naar nieuwe bronnen, maar op een gegeven moment is het klaar: de bronnen zijn op. We moeten dan een alternatief hebben, dus is het belangrijk om ons daar nu al intensief op voor te bereiden en bovendien al voor een deel over te schakelen op het gebruik van alternatieve brandstoffen, zodat de voorraden minder snel opraken en er meer tijd is om betere, meer volwaardige alternatieven te ontwikkelen dan we nu hebben.

Fossiele brandstoffen hebben, naast dat ze eindig zijn, nog een nadeel: het winnen en ervan is schadelijk voor de natuur en voor omwonenden, zoals de afgelopen decennia pijnlijk duidelijk is geworden in Groningen, waarbij ik het laatste u, neem ik aan, niet verder uit hoef te leggen. En dat is in andere landen, waar dagelijks meerdere voetbalvelden aan bos verdwijnen, koraal om zeep wordt geholpen of schadelijke afvalstoffen in rivieren worden geloosd, niet anders. We hebben het hier bovendien nog niet eens over de invloed van de vrachtwagens, treinen en schepen die grondstoffen aan- en afvoeren, of de omzetting van deze grondstoffen in energie.

Luchtvervuiling is eveneens iets wat helaas gepaard gaat met de opwekking van energie met behulp van fossiele brandstoffen. Ik heb het dan niet alleen over CO2, de stof die inderdaad in verband wordt gebracht met de vermeerdering van groen op aarde en inderdaad ook niet verantwoordelijk is voor smog. Nee, ik heb het over schadelijke gassen en deeltjes als stikstofdioxide (verantwoordelijk voor verzuring), zwaveloxiden en fijnstof (met name roetdeeltjes). Onder meer gemotoriseerde voertuigen stoten deze gassen en deeltjes uit (indien deze op fossiele brandstoffen rijden), steenkoolcentrales en de industrie.

De gassen en deeltjes hebben niet alleen een negatieve invloed op ons leefmilieu, maar ook op onze gezondheid en daarmee levensverwachting. Zo worden het ontstaan en het verergeren van bepaalde hart- en vaatziekten en longklachten in verband gebracht met luchtvervuiling, en kunnen gedurende perioden van hoge concentraties aan bijvoorbeeld fijnstof in de lucht klachten ontstaan als hoesten, hoofdpijn en kortademigheid. Het verminderen van CO2-uitstoot kan indirect leiden tot een vermindering van de uitstoot van de genoemde schadelijke gassen en daarmee tot een schonere en gezondere leefomgeving.

Mijn punt is dus dat de Klimaatwet om meer draait dan klimaatverandering alleen. Of u nu gelooft in klimaatverandering of niet, Nederland moet een transitie maken naar het gebruik van alternatieve brandstoffen om een betere toekomst voor de toekomstige generaties te kunnen garanderen. Hoewel Nederland een klein land is en diens bijdrage aan de energietransitie en vermindering van schadelijke uitstoot dus ook klein is, is deze niet insignificant. Verandering moet immers ergens beginnen. Uw politieke partij begon ook klein, niet?

Ik hoop u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Robin Rauws

lees ook

LVolg ons op facebook

L