Heldin van de maand maart: Khadija Arib

Khadija Arib

Maart is al weer voorbij, en dat betekent bij OverDWARS: een nieuwe held(in) van de maand! Wie verdient het deze maand om extra in het zonnetje gezet te worden? Nadat vorige maand Freek de Jonge de lof werd bezongen voor zijn steun aan de Groningers is het nu de beurt aan, jawel, een politica. Wij roepen Tweede Kamervoorzitster Khadija Arib uit tot heldin van de maand maart!

Nog net voor het einde van de maand werd Arib op 29 maart herkozen tot Kamervoorzitster. Ondanks eerdere commotie rondom haar aanstelling, was de kamer er bijna unaniem van overtuigd dat Arib de herverkiezing zonder meer had verdiend. Zo prijzen Kamerleden haar omdat ze de “rust heeft teruggebracht in de Kamer” en om haar inspanningen om Kamerleden van alle partijen, hoe klein of opstandig ook, gelijk en eerlijk te behandelen.

Met sereen gezag oefent Arib haar voorzitterschap uit. Maar op 22 maart liet ze zien ook perfect in staat te zijn om op een zowel ontroerende als humoristische wijze afscheid te nemen van de vertrekkende Kamerleden. Met een persoonlijke toespraak voor elk Kamerlid lokte ze vaak gelach uit vanuit de Kamer. Ondanks het feit dat de PVV-fractie zich herhaaldelijk negatief over haar heeft uitgelaten, werd ook PVV-Kamerlid Reinette Klever geprezen voor haar gedrevenheid. Gewoon, op een neutrale manier, zoals dat de voorzitter betaamt.

Ook kwam Arib deze maand in het nieuws toen ze Thierry Baudet al binnen zijn eerste uren in de Tweede Kamer terugfloot. Het leek hem wel een leuk idee om zijn maidenspeech in het Latijn te beginnen. Helaas kwam hem dit op een tik op de vingers te staan van de voorzitster, die hem terecht wees: “Nederlands is de voertaal van ons parlement, en dat wil ik graag in stand houden.”

Behalve deze noemenswaardige momenten van de afgelopen maand is het ook niet onbelangrijk om stil te staan bij Aribs doorlopende functie als rolmodel: zowel voor vrouwen in het algemeen als voor vrouwen met een migratieachtergrond in het bijzonder. Ze is een verademing in een politiek landschap waar blanke witte mannen van middelbare leeftijd nog altijd de norm zijn. Genoeg redenen dus om Khadija Arib uit te roepen tot heldin van de maand maart.

lees ook

LVolg ons op facebook

L