In Groningen boren ze allang niet meer

Groninger Gas

“We lopen nu nog even door, want we hebben het niet koud”, sprak een medewerker van de NAM tijdens de gasexcursie in Groningen – gezamenlijk georganiseerd door de JD en DWARS. Drie vriendelijke mannen ontvingen ons een uur eerder op het kantoor met een heerlijke lunch. Vanwege een miscommunicatie waren we iets later aangekomen en werd het krappe programma iets aangepast. We gingen nu alleen om de winningslocatie heen en kregen van achter de hekken en het prikkeldraad uitleg over de technisch prachtige apparaten, en leerden onderweg allerlei nieuws.

door Femke Nijsse

In een boeiend praatje legde de NAM uit dat duurzame energie zo’n klein onderdeel uitmaakt van de energiemix, dat je de komende jaren binnen fossiel wel móét ‘verduurzamen’. Ook is gas flexibel, waardoor het goed te combineren is met duurzame energie. Het besparen van energie werd slechts één maal als oplossing naar voren geschoven, en de moeilijkheden die duurzaamheid oplevert werden stukken uitgebreider belicht dan de mogelijke oplossingen met een kleine rol voor gas. Gelukkig was het publiek kritisch en kregen onze NAM’mers te horen dat een windmolen echt wel wat langer meegaat dan 15 jaar.

Het tweede gedeelte van de excursie werd ingevuld door een lezing van de Groningse professor Rien Herber, die een beslissingsmodel rondom gaswinning besprak. Sommigen onder ons kregen groot nieuws te horen; de boringen in Groningen zijn gestopt. Volledig. En dat al tientallen jaren geleden. Het is een spraakverwarring die veelvuldig in het Groningse gasdebat naar voren komt. Het gas dat nu gewonnen wordt, komt naar buiten via reeds aangelegde installaties. Ook legde Rien uit dat we ons een gasbel niet moeten voorstellen als een gas gevuld met gas, maar poreus gesteente met gas in de gaatjes. En wist je dat de beving soms harder kan zijn buiten het epicentrum dan in het epicentrum van de beving, doordat de grond als een versterker werkt?

Ook interessant is dat er pas sinds enkele jaren goede voorspellingen gedaan kunnen worden over het effect van gaswinning. Veel discussies in de Kamer over in hoeverre gaswinning verminderd moest worden, waren op drijfzand gebaseerd. Volgens de berekeningen is het uitermate belangrijk waar de winning wordt verminderd, niet met hoeveel de totale winning wordt verminderd.

“Ik ben tegen, want ik begrijp absoluut niet waar je het over hebt”

Tussen de bedrijven door hebben we overheerlijk gegeten in het gezellige pand van GroenLinks Groningen. Dit pand is overigens een overblijfsel uit de wilde jaren van de PSP, die het hadden gekraakt en later voor een schijntje van de gemeente overkochten. Vanwege de slechte isolatie van het monumentale pand stookten we het de hele avond warm op gas. Als zelfs GroenLinksers het niet kunnen isoleren…

Na het diner gingen we verder met een quiz die in de finale gewonnen werd door Siebren Huitema (oud-voorzitter van de DWARSe energiecommissie), die twee JD’ers tegenover zit had. De paneldiscussie verliep soepeltjes. De vertegenwoordiger van de GasUnie liet zich ontvallen dat hij dienaar is van de overheid. Na wat gepraat ontstond over de meeste onderwerpen snel consensus: gas is een belangrijke transitiebrandstof, maar kan ook echte duurzame energie in de weg staan als er te veel in wordt geïnvesteerd. Het is belangrijk om genoeg draagvlak te vinden – en dan niet alleen door een ‘wijsneuzerige ingenieur’ het land in te sturen om aan de ‘boerenbevolking’ uit te leggen hoe het nu echt zit, maar door respectvol de dialoog aan te gaan. Daarnaast is het juist in een provincie die zich zo verzet tegen de gaswinning belangrijk om in te zetten op gasvermindering. De regering heeft het mogelijk gemaakt bedrijven te dwingen om energie te besparen waar dat goedkoop kan. Dan moet dit ook gehandhaafd worden.

De avond werd afgesloten met een debat, met af en toe hevige uitbarstingen. Eén mooie uitspraak moet daar wel uitgehaald worden: “Ik ben tegen (gesloten cyclus bij Power to Gas, red), want ik weet helemaal niet waar je het nou over hebt”. Een uitspraak die ook typisch is voor beide kanten van het gasdossier.

lees ook

LVolg ons op facebook

L