Energie uit de Oceaan III: Osmotische energie

De oceanen van de Aarde neemt het merendeel van de planeet in beslag. Daarnaast kan de oceaan flinke krachten ontketenen. Dit betekent dat er een gigantische energiebron is, die vaak buiten beschouwing wordt gehouden. In een serie van drie artikelen wil ik laten zien wat er allemaal gebeurt omtrent duurzame energie met behulp van water. In dit derde en laatste deel wil ik het hebben over osmotische energie.

door Bas Blijdorp

Blauwe energie, of osmotische energie, wordt opgewekt door gebruik te maken van het proces van osmose bij zout en zoet water. Men kan zoete en zoute watermassa’s van elkaar scheiden met een membraan. Dan proberen de watermassa’s elkaar te bereiken. Dit zorgt ervoor dat de positieve en negatieve ionen van het zout van elkaar gescheiden raken.  Via het membraan worden ze aangetrokken tot de tegenovergestelde pool heeft naar het zoete water.

Op deze manier ontstaat er een elektrische lading, die men kan gebruiken om batterijen mee op te laden. Met een simpel bassin waarin deze twee soorten watermassa’s zich verbinden en een meervoud aan membranen kan je met deze methode al een betrouwbare energiebron maken. Wetenschappers voorspellen dat hiermee tot 15% van het gehele energieverbruik van de wereld mee kan worden opgewekt.

Een nadeel is wel dat, toegepast op natuurwater, de membranen makkelijk vervuild kunnen raken. Ook zitten er in zeewater verschillende soorten zouten, waarvan natriumchloride de enige is die het bovengenoemde proces laat werken. Desalniettemin ben ik zelf erg positief over deze vorm van schone energie, omdat het een stuk betrouwbaarder is dan zonne- en windenergie.

Er zijn al een flink aantal veelbelovende technieken waarbij men water kan gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Onderzoekers moeten echter nog veel vooruitgang boeken voordat ze grote schaal ingezet te kunnen worden. Wat ik inspirerend aan deze technieken vind is dat het weer eens toont op hoeveel manieren we duurzame energie kunnen opwekken. Mijn hoop blijft dan ook dat wij daar als samenleving daar ook nog meer in investeren dan dat we al doen.

Bronnen
http://science.sciencemag.org/content/189/4203/654
https://newatlas.com/osmotic-salinity-gradient-power-nanotubes/26623/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148116303354
https://www.sciencefocus.com/science/how-does-osmotic-power-work/

lees ook

LVolg ons op facebook

L