Een fusie is symptoombestrijding

Klaverblaadjes

Op 24 mei zei Sabine Scharwachter van groenlinkserstegendefusie.nl tijdens een bijeenkomst van GroenLinks en PvdA in Arnhem het volgende:“Ik denk dat we de grote olifant in de kamer constant aan het vermijden zijn. Dat de reden dat links het zo slecht doet is dat het ontbreekt aan links leiderschap en een links sterk verhaal. Ik geloof niet dat wij dat gaan oplossen door opeens met twee partijen te gaan keuvelen over de toekomst van links. Dat vraagt om een sterk nieuw verhaal dat gaan we niet krijgen door een groene en sociaaldemocratische partij bij elkaar te stoppen.’’

Door Zaare Molenaar

Een fusie tussen GroenLinks en de PvdA draait niet om de werkelijke problemen die linkse politiek in Nederland ondervindt, maar lijkt meer op symptoombestrijding. Een fusie werkt als een pleister: die dekt de problemen af, maar geneest de wond zelf niet. Alleen intern kan de wond worden genezen. Het vormen van een gezamenlijke fractie is alleen op korte termijn gericht. Het kijkt niet naar wat zowel GroenLinks als de PvdA nodig hebben in de toekomst.

Als je wél zou kijken naar wat GroenLinks en de PvdA nodig hebben, dan zouden de verschillen in maatschappijvisie tussen deze partijen duidelijk worden. Ze hebben immers een verschillende ideologie. De PvdA is een sociaaldemocratische partij, terwijl GroenLinks een progressief-linkse groene partij is. Als ze in één fractie worden samengevoegd, dreigt die ideologie van GroenLinks te verwateren. Terwijl die ideologie heel hard nodig is om de klimaatcrisis, ongelijkheid en discriminatie daadkrachtig aan te pakken.

Ook in focus, toon en visie verschillen GroenLinks en de PvdA. Op thema’s als duurzaamheid, migratie en internationale samenwerking hebben GroenLinks en de PvdA uiteenlopende standpunten. Die drie thema’s zijn misschien wel de belangrijkste van deze tijd. Zeker gezien de huidige oorlog in het oosten van Europa, waarbij wij te maken krijgen met meer vluchtelingen, een versnelde energietransitie om niet meer afhankelijk te blijven van Rusland, en het versterken van Europa tegenover Rusland. Ook wordt klimaatverandering een groter probleem voor het alledaagse leven op wereldwijde schaal. Met zulke grote problemen moeten we niet gaan spelen met de partijstructuren. Een stabiel fundament is belangrijk, vooral in deze tijden. Een fusie zorgt voor te veel interne meningsverschillen, en dat resulteert in minder sterkte in visie en aanpak van de hoofdproblemen van deze tijd. Als GroenLinks en PvdA afzonderlijk samenwerken, versterken zij elkaar en andere linkse partijen (Partij voor de Dieren, SP, en Bij1 ).

Als je kijkt naar de zetelverdeling van GroenLinks en de PvdA, is een fusie ook niet logisch. Het zetelaantal van de PvdA daalt al tientallen jaren. Tussen de Eerste Kamerverkiezingen in 2003 en 2019 daalde het zetelaantal van 19 naar 6 zetels. GroenLinks steeg in dezelfde periode van 5 naar 8 zetels. Over het algemeen staat de PvdA al jaren op een dalende lijn, met uitzondering van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. GroenLinks laat daarentegen een stijgende lijn zien, met uitzondering van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ook is GroenLinks volgens de I&O-peilingen van 16 mei de 3de grootste partij van Nederland, een zetel groter dan D66. Waarom zouden GroenLinks en de PvdA samen moeten gaan, als een fusie niets zou oplossen aan de zetelhoeveelheid van links? Een fusie is geen antwoord op de werkelijke oorzaken van het kleine aantal zetels van links. Verder lijken er geen ondersteunende argumenten te zijn voor het idee dat een fusie voor meer zetels zal zorgen.

Percentage stemmers GroenLinks

Het percentage stemmen op GroenLinks bij alle verkiezingen tussen 1990-2020.

Percentage stemmers PvdA

Het percentage stemmen op de PvdA bij alle verkiezingen tussen 1990-2020.

 

Een gezamenlijke fractie voor GroenLinks en de PvdA is niet de maatstaf voor een nieuw succesvol links front. Een fusie is niet de manier om links Nederland te versterken. We lijken onszelf als GroenLinks en DWARS met onze waarden, normen en moralen in de uitverkoop te zetten. ‘’Een krachtenbundeling tussen GroenLinks en PvdA betekent een uitholling van onze eigen beginselen’’ zeggen Selçuk Akinci en Femke Roosma in het NRC. Ik moet mij aansluiten bij deze uitspraak. Als GroenLinks zijn we al meer dan 32 jaar bezig om onze ideologie op te zetten en verder te bouwen. We moeten die beginselen niet laten verzwakken door samen te smelten met een fundamenteel andere partij. We moeten die beginselen dicht bij ons hart houden, en verder uitbouwen.

Het gaat om waar wij voor staan als GroenLinks, en links als geheel in Nederland. Een visie waar we werkelijk voor willen staan in het heden en in de toekomst lijkt te ontbreken. Het linkse verhaal is er al, maar gaat het erom hoe wij op basis daarvan de toekomst van links willen invullen, en hoe wij dit verhaal krachtig gaan uitdragen. Een fractie vormen met GroenLinks en de PvdA is alleen symptoombestrijding. Laten we niet overgaan tot symptoombestrijding, maar tot acties die het linkse verhaal vernieuwen en bevorderen.

Bronnen:

Historisch overzicht zeteltal PvdA – Europese Berichtgeving Eerste Kamer

Historisch overzicht zeteltal GroenLinks – Eerste Kamer der Staten-Generaal

Verkiezingsuitslagen voor GroenLinks (update 2022!) | AlleCijfers.nl

Verkiezingsuitslagen voor de PvdA – Partij van de Arbeid (update 2022!) | AlleCijfers.nl

I&O Research peiling van 16 Mei 2022

Zetelpeiling

lees ook

LVolg ons op facebook

L