Cultuur wordt gekaapt door rechts

Marken klederdracht nederlandse cultuur rechts

Wie de vraag ‘wat is cultuur?’ googlet, krijgt de volgende definitie als eerste resultaat: ‘Een cultuur is een gemeenschappelijke wereld van ervaringen, waarden en kennis die een bepaalde sociale eenheid kenmerkt (een groep). Een sociale eenheid kan een land zijn maar ook een bepaalde groep mensen die dezelfde geloofsovertuiging aanhangt. Dé cultuur van een land bestaat niet.’ Toch hoor je tegenwoordig veel geluiden – vooral vanuit politiek rechts – dat dé Nederlandse cultuur onder druk staat er dat we daar iets aan moeten doen.

door Casey Disco en Lisanne van ’t Riet van Commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit

Wat bedoelen rechtse politici precies met de Nederlandse cultuur? Over welke dingen hebben ze het?

Vaak als deze vraag gesteld wordt, worden er voorbeelden gegeven als het geluid tegen zwarte piet en waarom dit het ‘stelen en verpesten’ van de Nederlandse cultuur is. Ook wordt er vaak een religieus voorbeeld gegeven, meestal als het over de vluchtelingencrisis gaat. Al die vluchtelingen die met hun islamitische geloof deze kant opkomen zouden de ‘Nederlandse normen en waarden’ onderdrukken en een gevaar vormen voor onze manier van leven.

In het cultuurdebat staan links en rechts lijnrecht tegenover elkaar. De Nederlandse cultuur wordt door rechts Nederland gereduceerd tot enkel politieke kwesties als de zwarte pietendiscussie. Dit gaat volledig voorbij aan alle andere aspecten die onze cultuur met zich meebrengt.

“Cultuur is per definitie een evoluerend concept”

Partijen als de PVV en Forum voor Democratie zien onze cultuur als een nooit veranderende, vaste orde van Joods-Christelijke gebruiken en waarden, terwijl cultuur per definitie een evoluerend concept is. De cultuur wordt niet alleen bepaald door mensen uit een bepaalde bevolkingsgroep of land, maar ook door de tijdsgeest, sociaal-economische status en technologische ontwikkelingen. Wij leven in een tijd waarin zelfs social media invloed heeft op culturele normen. De Nederlander van nu is de Nederlander van twee eeuwen geleden niet meer.

Laten wij, als linkse vereniging, cultuur voortaan op de juiste manier definiëren. Wij beperken ons niet tot het idee van een conservatieve, Joods-Christelijke samenleving, waarin ieder dezelfde gebruiken dient te hebben, maar waarderen juist het feit dat ondanks religieuze, politieke of sociale verschillen, alle Nederlanders tezamen de Nederlandse cultuur definiëren. Cultuur is een complex, evoluerend fenomeen, waar wij allemaal ons steentje aan bijdragen en dat is meer waard dan welk gebruik dan ook.

lees ook

LVolg ons op facebook

L