Het christendom en linkse politiek. Lastige combinatie of onlosmakelijk verbond?

Kruisje met Jezus eraan.

Hoog bezoek afgelopen zaterdag op het GroenLinkspand te Groningen: Lid van de Eerste Kamer en praktisch theoloog Ruard Ganzevoort kwam spreken. De activiteitencommissie van DWARS Groningen had een themadag over het christendom en de linkse politiek georganiseerd. Deze combinatie wordt soms nog als tegenstrijdig gezien, of niet goed verenigbaar.

 De Groningse discussietafel, met rechts Ruard Ganzevoort (foto van DWARS Groningen)

De Groningse discussietafel, met rechts Ruard Ganzevoort (foto van DWARS Groningen)

Naast het verhaal van Ganzevoort was er ook een rondleiding in de Martinikerk te Groningen en werd er een documentaire getoond over Domela Nieuwenhuis; dominee en sociaal-anarchist uit de negentiende eeuw.

Allergie
Na afloop voelden meerdere bezoekers zich geïnspireerd: Ruard Ganzevoort had een prachtig, helder verhaal over zijn kijk op het christendom, op religie in het algemeen, in combinatie met de linkse politiek. Ook ik vond de avond inspirerend, maar ergens vond ik het ook – ik gooi er maar een hippe televisieterm in – confronterend.

Ruard legde in het begin van zijn praatje uit hoe belangrijk het is dat een partij als GroenLinks een mening vormt over religie. Hij merkte op dat er soms een allergie heerst onder GroenLinksers om te praten over religie en in dit geval het christendom.

Aangezien de machtssystemen en de instituten van religies zoveel invloed kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk om over dit aspect van religie een mening te vormen als partij: ‘Ik vind dat wij iets van religie moeten vinden als maatschappelijk fenomeen in onze samenleving.’ Door de soms nog bestaande allergie heeft GroenLinks dit tot nu toe, volgens Ganzevoort, niet genoeg gedaan.

Oei, dacht ik, ik reageer ook wel eens allergisch, en och, wat heeft-ie gelijk.

Middeleeuwse discussie
Zijn oproep werd door de aanwezige DWARSers goed ontvangen: na het praatje vond er een interessant en divers groepsgesprek plaats: er werden kritische vragen gesteld over Artikel 6 (over Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging), over de rol van religie in onze huidige participatiesamenleving en over de neutraliteit van de overheid.
Ruard toonde een mooi voorbeeld van hoe de theologie regelmatig terugkomt in zijn werk in de kamer: een discussie over de hoogte van de bijstandsuitkering en het soort tegenprestatie tegenover deze uitkering deed hem denken aan een middeleeuwse theologische discussie over ledigheid en hebzucht. In feite ging de discussie in de kamer over de vraag welke van deze twee zonden als kwalijkst beschouwd wordt.

Een hoop woorden, vragen en nuances later sprak een geïnteresseerde uit Deventer, die speciaal naar Groningen afgereisd was voor deze themadag, over zijn worsteling. Zijn opmerking vatte de avond mooi samen: ‘Ik worstel ermee, met het christendom en de linkse politiek. Niet omdat ik deze twee zaken zelf niet kan combineren, maar omdat ik niet snap dat er christenen zijn die rechts stemmen. Dat kan ik niet begrijpen.’

Waarop Ruard Ganzevoort gevat antwoordde: ‘Ik kan sowieso niet begrijpen dat iemand rechts stemt.’ Het was een komische afsluiting van een interessante avond.

lees ook

LVolg ons op facebook

L