Bestuurspitches 2023: Gijs voor hoofdredacteur

Op het DWARS zomercongres (10 en 11 juni 2023) verkiezen we een nieuwe hoofdredacteur van OverDWARS. Gijs heeft zich gekandideerd voor deze functie. OverDWARS verzamelde wat meer informatie over de kandidaten voor alle functies, om zo de congresganger een handje te helpen in hun zoektocht naar de ultieme hoofdredacteur.

Wat zijn je voornaamwoorden? (voornaamwoorden zijn de woorden die jou omschrijven als mensen over je praten, bijvoorbeeld zij/haar, hij/hem, die/diens, of hen/hun)

Hij/hem.

Hoe jong ben je?

19 lentes.

Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik woon in Soest en studeer Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht. Daarnaast ben ik politiek adviseur en helaas nog maar een paar weken voorzitter van afdeling Utrecht </3. Als bijbaantje geef ik huiswerkbegeleiding en bijles in wiskunde en geschiedenis. Daarnaast houd ik van debatteren, dus ben ik lid van de Utrecht Debating Society.

Waarom en wanneer ben je lid geworden van DWARS?

Midden 2020 ben ik lid geworden van DWARS. De reden waarom ik lid ben geworden, heeft te maken met een besef dat stilzitten en niets doen in een situatie van onrechtvaardigheid betekent dat je automatisch aan de kant van de onderdrukker staat. Ik geloof sterk dat het onze verantwoordelijkheid is om op te staan voor rechtvaardigheid, gelijkheid en duurzaamheid, en om actief deel te nemen aan de strijd voor een betere wereld.

In de geschiedenis hebben we gezien hoe degenen die passief blijven, het lieten gebeuren dat fascisten, slavenhouders en het patriarchaat volledig hun gang konden gaan. Aan die kant wil ik niet staan. Het liefst zou ik iemand willen zijn van het verzet, die opkomt voor de rechten van anderen. Door lid te worden van DWARS, kan ik mijn stem laten horen en samenwerken met gelijkgestemde mensen die zich inzetten voor progressieve waarden en positieve verandering.

DWARS biedt een platform waar ik mijn idealen kan versterken en concrete stappen kan zetten in de richting van een rechtvaardigere, inclusievere en duurzamere samenleving. Het is een plek waar ik me thuis voel en waar ik kan samenwerken met anderen die ook geloven in de kracht van collectieve actie en het belang van het bouwen aan een betere toekomst. Dat maakt DWARS zo mooi en een vereniging die het waard is om mij voor in te zetten.

Heb je eerdere ervaring binnen (Over)DWARS?

Ja, ik heb veel ervaring binnen DWARS en een beetje binnen OverDWARS. Zo ben ik afdelingsvoorzitter, penningmeester en vicevoorzitter, campagnecommissielid van Utrecht en politiek adviseur (geweest). Mijn portefeuilles als politiek adviseur zijn Sociale Zekerheid en Democratie, Bestuur en Recht. Dat zijn onderwerpen die mij aan het hart gaan, en waar ik graag over schrijf, zoals ook een artikel over het demonstratierecht laatst. Ik geloof er namelijk erg in dat een sterke democratie en bestaanszekerheid het fundament geven voor een bloeiende samenleving, waarin iedereen gehoord wordt en ertoe doet. Helaas staan juist deze waarden nu onder druk in Nederland en elders in de wereld. Daarom ben ik er zo gepassioneerd over en wil ik mij voor deze waarden ook later hard maken. Voor OverDWARS heb ik dus al een artikel geschreven en ben ik bij een redactievergadering geweest.

Waarmee ga jij OverDWARS versterken komend jaar?

Ik heb een paar concrete plannen om OverDWARS te versterken: ledengroei, vernieuwing en samenwerking. OverDWARS heeft nu te weinig redactieleden, dus om onze capaciteit te verhogen moeten we meer leden krijgen. Ik wil daarom bijvoorbeeld naar nieuwe ledenavonden gaan, activiteiten organiseren met afdelingen en commissies en vaste taken geven aan redactieleden, zoals beheer van sociale media om het aantal leden en hun betrokkenheid te vergroten.

Ook heb ik een paar leuke vernieuwende ideeën voor de podcast, zoals een serie over controversiële onderwerpen binnen DWARS, zoals kernenergie of correctieve referenda. Daar kunnen DWARSers met conflicterende meningen met elkaar in discussie kunnen gaan. Het politieke programma die de superleuke ProgrammaCommissie nu schrijft komt hierbij goed van pas in het vinden van mooie onderwerpen.

Als laatste wil ik graag samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties. We kunnen hen uitnodigen om discussie te voeren en van hen te leren. Ook bereiken we met eventuele gezamenlijke artikelen of podcasts meer mensen, waarmee onze boodschap meer impact maakt.

Wat is je favoriete boek?

Er zijn heeeeel veel boeken die ik heel erg inspirerend, spannend en leuk vond. Zo hou ik van het lezen van bijvoorbeeld biografieën, historische romans en fictie. Maar het boek dat mij het meest is bijgebleven is “72 dagen in de Andes”. Dit boek, geschreven door Nando Parrado en Vince Rause, vertelt het ongelooflijke waargebeurde verhaal van een vliegtuigongeluk in de besneeuwde bergen van de Andes. Het boek neemt je mee op een reis van overleving, veerkracht en de grenzen van menselijke wilskracht.

Wat me zo aanspreekt aan dit boek is de diepgaande menselijke emotie en de kracht van de menselijke geest die eruit naar voren komt. Het laat zien hoe mensen in de meest extreme omstandigheden tot het uiterste kunnen gaan om te overleven en hoe ze elkaar kunnen steunen in moeilijke tijden.

Bovendien brengt het belangrijke thema’s naar voren, zoals de fragiliteit van het leven, de waarde van vriendschap en solidariteit, en de wil om te blijven vechten, zelfs wanneer alle hoop verloren lijkt. Het herinnert ons eraan dat we, zelfs in de meest uitdagende tijden, kunnen streven naar een betere wereld en het belang van empathie en solidariteit benadrukken. Daarmee is het voor mij een inspiratiebron om mij in te zetten voor mijn progressieve waarden.

Wat is je favoriete schrijver?

George Orwell, bekend van onder andere “1984” en “Animal Farm”. Orwell’s vermogen om ingewikkelde politieke en sociale kwesties toegankelijk te maken voor een breed publiek, vind ik inspirerend. Zijn heldere schrijfstijl en gebruik van satire maken zijn werken zowel boeiend als informatief en dat zou ik ook graag willen ontwikkelen.

Bovendien is Orwells werk tijdloos en relevant gebleven in onze moderne samenleving. Zijn nadruk op het belang van vrijheid van meningsuiting, privacy en individuele vrijheid zijn misschien wel relevanter dan ooit, door steeds verdere technologische ontwikkelingen. Kijk naar het nieuws laatst dat Elon Musk hersenimplantaten mag testen op mensen. Dat zet rechtstreeks druk op onze fundamentele rechten. Orwell schept verder aandacht voor machtsmisbruik en manipulatie, en roept op tot verzet. Daar kan ik mij ook erg in vinden, zeker als je nu ziet hoe bijvoorbeeld bedrijven de publieke opinie beïnvloeden door bijvoorbeeld greenwashing. Daar moet burgerlijk verzet tegenover staan, en dat doe ik bij DWARS.

Wat is je favoriete artiest?

Froukje. Haar liedjes raken me diep en inspireren me. ‘Groter dan ik’ heeft er bijvoorbeeld ook aan bijgedragen dat ik actief werd bij DWARS. Het herinnert me eraan dat we, ondanks de uitdagingen, moeten streven naar verandering. We moeten praten, samenwerken en actie ondernemen. Want je kan problemen alleen collectief oplossen, niet alleen: ‘het vuur is groter dan ik’. Het laat me daarmee ook zien dat het oké is dat je niet eigenhandig alle grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering kan oplossen. Daar worstelde ik vroeger erg mee, maar ik heb ingezien dat het beste wat ik kan, mij zoveel mogelijk inzetten is. Het heeft me daarmee geïnspireerd om me actief in te zetten voor een duurzame en rechtvaardige toekomst, waarin we niet blind blijven voor de problemen die voor ons liggen. En wie weet kan ik samen met DWARS samenwerken om het vuur een beetje te blussen:)

Wat vind jij de belangrijkste DWARSe thema’s voor het komende jaar?

Voor mij zijn aankomend jaar drie thema’s het belangrijkst: actievoeren voor het klimaat, verkiezingen voor het Europees Parlement en het zorgen voor inclusiviteit en diversiteit.

Ten eerste is er het actievoeren voor het klimaat. Klimaatverandering blijft een urgente uitdaging die een dringende en collectieve respons vereist, en elk jaar wordt het belangrijker. Het klimaatprobleem is als een grote berg die voor ons oprijst en we moeten beklimmen, net als Nando Parrado dat moest. Het lijkt onoverkomelijk en ontzagwekkend, maar we kunnen het niet negeren. Net zoals een bergbeklimmer die de top wil bereiken, moeten we moedig zijn, vastberaden en bereid om de uitdaging aan te gaan.

In deze bergbeklimming hebben we een Nando Parrado-mentaliteit nodig. Hij was één van de overlevenden van de beruchte vliegtuigramp in 1972 in de Andes. Na dagen in de ijzige bergen te hebben doorgebracht, besloot hij niet op te geven. Hij overwon obstakel na obstakel, vocht tegen alle verwachtingen in en bereikte uiteindelijk veilig de bewoonde wereld. Zijn vastberadenheid en samenwerking met zijn vrienden zijn een bron van inspiratie voor ons allemaal in het oplossen van grote collectieve problemen.

Op dezelfde manier moeten we vastbesloten zijn om het klimaatprobleem aan te pakken. We moeten onze krachten bundelen, samenwerken en ons inzetten voor een duurzame en groene toekomst. Het vergt moed om onze gewoonten te veranderen, ons consumptiegedrag aan te passen en te strijden voor klimaatgerechtigheid.

Ten tweede zijn de aankomende verkiezingen voor het Europees Parlement belangrijk voor DWARS. Als DWARS willen we ons standpunt laten horen en opkomen voor een groene, rechtvaardige en inclusieve samenleving. We willen politici kiezen die zich inzetten voor een duurzame toekomst, gelijke rechten en sociale rechtvaardigheid. Daarom moeten we deze verkiezingen aangrijpen om onze stem te laten horen en samen te streven naar een Europa dat in lijn is met onze progressieve waarden.

Dat kan alleen als we een steengoede campagne voeren en ons geluid zowel laten horen op straat, als aan de voordeuren. Ook een goede zichtbaarheid in de media is daarvoor van belang, en als hoofdredacteur van OverDWARS zou ik daar graag het landelijk bestuur in willen ondersteunen.

Tot slot is een inclusieve en diverse samenleving een belangrijk DWARS thema voor het komende jaar. We moeten blijven streven naar gelijke rechten en kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of etniciteit. Het bevorderen van inclusiviteit en het bestrijden van discriminatie zijn cruciale strijdpunten waar DWARS zich voor moet inzetten.

Dat heb ik erg gemerkt als voorzitter van DWARS Utrecht afgelopen jaar. Toen hebben we veel samengewerkt met andere politieke jongerenorganisaties, en ik schrok van het cultuurverschil. Vooral bij de wat rechtsere organisaties is de cultuur harder, met meer ongelijke machtsverhoudingen, seksisme en andere vormen van discriminatie. Ik vind daarom dat we als DWARS daarom ook wel wat kritischer mogen zijn op andere politieke jongerenorganisaties, zeker als ze doen alsof ze inclusief beleid hebben, maar dat zelf in de dagelijkse praktijk niet uitvoeren.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?

Daarvoor moeten we terug naar 2020 en Amelisweerd.

Eind 2020 sloot ik mij aan bij de campagnecommissie van DWARS Utrecht, waar ik heb meegeholpen met het protesteren tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Toen heb ik samen met de commissie interviews afgenomen bij de bezoekers van Amelisweerd. Dat vond ik heel erg leuk, en uiteindelijk ben ik verliefd geworden op DWARS en heb die liefde al kunnen uiten met een aantal verschillende functies.

Nu, tweeënhalf jaar later, ben ik nog steeds enorm geïnteresseerd in de journalistiek. Zeker de afgelopen 2 jaar ben ik steeds meer in aanraking gekomen met media. Vooral bij de afgelopen campagne, omdat ik kandidaat stond, ik afdelingsvoorzitter was en ik mij in deze periode steeds meer maatschappelijk heb ontwikkeld. Daardoor is mijn journalistieke hart nog harder gaan kloppen. Recent heb ik daarom ook al voor de proef een opiniestuk geschreven over het demonstratierecht en één over de verkiezingsuitslag, met hulp van m’n liefste Judith (secretaris van DWARS Utrecht). Dat smaakte naar meer. Zeker nadat ik voor mijn verjaardag dit een mooie boek van Arthur kreeg: ‘Acht Jaar Acht Uur’ van Ron Fresen. Dat boek beschrijft de rol van de parlementaire journalistiek in de politiek en de maatschappij. Door het lezen van dat boek ben ik geïnspireerd geraakt om zelf ook een rol te spelen in de media.

De media zet je namelijk de bril op waarmee je naar de samenleving kijkt, en laat je dingen zien die je eerst niet zag. Door een rol te spelen in de media heb je hiermee directe invloed op de politiek en het denken van mensen, en dat kan ik gebruiken om onze DWARSe waarden in de politiek te laten horen. Als hoofdredacteur is deze mogelijkheid er, en kan ik mij op journalistiek gebied verder ontwikkelen.

Heb je een hobby of talent die niet relevant is voor OverDWARS?

Ik schaak graag. Dat is een manier om mij te ontspannen, lekker mentaal actief te zijn en ook nog eens met andere DWARSers contact te houden. Voeg me toe op Chess.com, m’n gebruikersnaam is ‘Gojs’!

Wat is jouw guilty pleasure?

Ik heb een zwak voor K-pop. Als ik me even wil laten gaan en ontsnappen aan de serieuze, boze wereld, kan ik het niet laten om mee te dansen en zingen alsof ik een K-pop-superster ben. Niet doorvertellen please, als je me een k-pop nummer hoort zingen!!

Wat is je favoriete dier?

Katten vind ik echt geweldig. Ze zien er schattig uit, en zijn geweldige gezelschapsdieren. Altijd als ik er één tegenkom op straat probeer ik ze te aaien, wat helaas niet altijd lukt. Maar omdat katten een te saaie keuze is, ga ik toch voor de otter, omdat ze elkaars handen vasthouden als ze slapen, om niet van elkaar weg te drijven. Supercute!

Wat is je leukste herinnering aan DWARS?

Veel te moeilijk kiezen. Uiteindelijk kies ik toch voor het supergave verkiezingsdebat wat ik samen met m’n bestuur en Jona hebben georganiseerd. Die ging tussen Laurens Dassen en Tom van der Lee. Het debat zelf was ook echt goed, en heb ik echt veel energie uitgehaald. Achteraf had ik Laurens Dassen ook onder andere een DWARS condoom gegeven als bedankje, wat niet unaniem door het landelijk bestuur goedgekeurd was (sorry Iris <3).

Heb je nog een sappige roddel?

Naar wat ik heb gehoord, heeft Laurens ons condoom ook gebruikt 👀

Wat vind jij goed aan OverDWARS?

Ik vind het goed dat het nu al zo goed samenwerkt met inhoudelijke commissies van DWARS. Dat geeft een sterke inhoudelijke verdieping aan de artikelen en zorgt ook voor interesse om in de redactie te komen. Dit goede punt wil ik dus ook versterken door ook afdelingen beter te betrekken, en samen met afdelingsbesturen of – commissies te schrijven over lokale politiek.

Als je één ding aan OverDWARS zou kunnen veranderen, wat zou het zijn?

Bredere samenwerking. Ik heb altijd grote waarde gehecht aan samenwerkingen met andere politieke jongerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en experts. Dat deed ik in mijn bestuursjaar bij DWARS Utrecht, door met elke politieke jongerenorganisatie (behalve JFvD, fuck hen) een activiteit te organiseren, en wil ik ook als hoofdredacteur doen. Door samen artikelen te schrijven en discussies te voeren, kunnen we een breder publiek bereiken en een grotere impact hebben. Samenwerkingen bieden bovendien de mogelijkheid om diverse perspectieven en expertise toe te voegen aan onze inhoud.

Ook kunnen we gezamenlijke artikelen schrijven en evenementen organiseren, zoals bijvoorbeeld een discussieavond over één van onze artikelen. We kunnen bijvoorbeeld gesprekken of debatten organiseren met vertegenwoordigers van verschillende organisaties om een diepgaande discussie te voeren over actuele kwesties, wat echt een verrijking zou zijn voor de podcast.

Wat is je meest controversiële mening?

Ik vind dat de vrijheid van onderwijs aan banden gelegd moet worden. Het zou niet moeten mogen dat scholen geen les over bijvoorbeeld seksualiteit, gender of de evolutietheorie geven vanwege ‘religieuze redenen’. Dat schendt veel belangrijkere rechten: vrijheid om jezelf te kunnen zijn en het weten hoe de wereld in elkaar zit. En zijn scholen niet juist een mooie omgeving om over jezelf en anderen te leren?

Hoe komen mensen meer over je te weten?

Instagram: gijs__broere

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gijs-broere-706815175

Je mag jezelf nog 1 bonusvraag stellen en deze ook beantwoorden:

Gijs, waarom heb je jezelf later dan de deadline kandidaat gesteld?

Nou, ik wilde graag een weloverwogen keuze maken. Vaak is het namelijk juist zo dat ik te veel wil en doe, en dat ik op een gegeven moment niet meer toe kom aan al mijn taken. Om dat te voorkomen, heb ik alle opties bekeken en overwogen, gesprekken gevoerd over wat het beste bij mij past en uiteindelijk hierop uitgekomen, 2 dagen na de deadline. Hoofdredacteur van OverDWARS geeft mij namelijk de mogelijkheid om DWARSers te inspireren, mij journalistiek en leidinggevend te ontwikkelen, veel met andere leuke DWARSers in contact te staan en mij in te zetten voor de vereniging op een manier die bij mijn kwaliteiten aansluit. Geen andere functie binnen of buiten DWARS heeft dit, maar dat kostte dus wel wat meer tijd voor mij om erachter te komen.

Heb je nog iets toe te voegen voor de lezers van OverDWARS?

Ik hou van iedereen in gelijke mate, maar van sommige net iets meer dan anderen, vooral als ze zich aansluiten als redactielid bij OverDWARS;)

Een afsluitend leuk feitje:

Bhutan, een land in Zuid-Azië, meet niet het Bruto Binnenlands Product (BBP) om de welvaart van het land te meten, maar gebruikt in plaats daarvan het Bruto Nationaal Geluk (BNG). Ze meten dus niet economische groei, maar welzijn. Ze hebben daarom ook een Ministerie van Geluk. Bhutan = based.

lees ook

LVolg ons op facebook

L