Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) adviseert en controleert het bestuur in de periode tussen de halfjaarlijkse AAV’s.
Het orgaan bestaat uit een oneven aantal leden die gekozen zijn door het AAV.
De RvA komt eens in de twee maanden bij elkaar.

Je kunt altijd onderwerpen bij de Raad van Advies aandragen. De RvA zal dit onderwerp dan uiterlijk op de volgende vergadering bespreken.

Vacature Raad van Advies

Voel jij je thuis bij DWARS Overijssel, gaat je hart sneller kloppen van procedures en ben je niet op je mondje gevallen? Dan is de Raad van Advies van DWARS Overijssel misschien wel wat voor jou! Je kunt solliciteren door een motivatiebrief (max. 1 A4) te sturen voor 11 augustus 2019 naar overijssel[a]https://dwars.org.

Wie ben je?
Als lid van DWARS Overijssel kun je lid van de Raad van Advies worden. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Als lid van de Raad van Advies mag je niet tegelijk bestuurslid zijn.

Wat ga je doen?
Als lid van de Raad van Advies vergader je eens per twee maanden op basis van de notulen van het bestuur, eigen waarnemingen binnen DWARS Overijssel en evalueer je voor elke AAV het afgelopen (half) jaar met het bestuur van DWARS Overijssel. Als Raad van Advies adviseer je het bestuur over de koers van de afdeling, campagnes en activiteiten. Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd zijn. Bovendien wordt de Raad van Advies betrokken als tussendoor een bestuursfunctie moet worden ingevuld.

Een lid van de Raad van Advies word voor 2 jaar ingestemd door de AAV.

Let wel op: De Raad van Advies is een nieuw orgaan binnen DWARS Overijssel en het moet nog worden ingestemd op de AAV, er bestaat een kans dat als de AAV het niet wil er geen RvA komt.