Mijn onbegrepen geloof: het Pastafarianisme

Schilderij van de schepping van Adam door het Vliegend Spaghettimonster.

De meeste mensen in Nederland hebben wel enige kennis van het Christendom en de Islam. De kennis over bijvoorbeeld het Hindoeïsme is vaak al veel beperkter. Maar er zijn nog veel meer verschillende religies. Ook in Nederland. Over deze religies weet men vaak nog veel minder. Denk bijvoorbeeld aan Scientology, Mormonisme en Sikhisme. Ikzelf ben aanhanger van het Pastafarianisme, de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Men noemt ons ook wel Pastafari. Net als over veel andere religies bestaan ook over mijn religie heel veel misverstanden. En dat is jammer.

door Bas Geboers

Allereerst even wat achtergrond. Pastafarianisme ontstond in de Verenigde Staten, toen onze profeet, Bobby Henderson, in 2005 het bestaan van het Vliegend Spaghettimonster voor het eerst beschreef in een brief aan de Kansas State Board of Education. In 2006 verscheen vervolgens ons heilige geschrift: het Evangelie van het Vliegend Spaghettimonster.

Wat geloven Pastafari?
In ons evangelie staat beschreven dat het heelal is geschapen door een Vliegend Spaghettimonster. Tevens schiep Hij alle wezens op aarde middels Unintelligent Design, wat het bestaan van wezens zoals het vogelbekdier kan verklaren. Het evangelie stelt dat piraten heilig zijn. Dit verklaart waarom de temperatuur op aarde sterk is gaan stijgen rond het jaar 1800, op hetzelfde moment dat het aantal piraten sterk begon af te nemen.

Het vergiet is een heilig object en kan op het hoofd worden gedragen om het Vliegend Spaghettimonster te eren. De belangrijkste leefregels voor Pastafari zijn de acht ‘liever nietjes’. Deze werden op stenen tabletten overhandigd aan piratenkapitein Mosey.

Soms vragen mensen van andere religies mij of ik echt in het bestaan van het Vliegend Spaghettimonster geloof. Want de verhalen uit het evangelie zijn toch helemaal niet geloofwaardig? Zelf zie ik dit heel anders. Christelijke en Islamitische bronnen beschrijven onder andere hoe een man de zee splijt, hoe een vrouw plotseling in een zoutpilaar verandert, hoe de zon en maan stil blijven staan aan de hemel, en hoe een profeet opstaat uit de dood. Zijn hiermee vergeleken de ideeën uit het Evangelie van het Vliegend Spaghettimonster echt zo ongeloofwaardig?

"Daarnaast wordt het Vliegend Spaghettimonster regelmatig waargenomen."

Bovendien wordt het Vliegend Spaghettimonster regelmatig waargenomen.

Tenslotte mag het gezegd worden dat lang niet alle Pastafari de verhalen uit het evangelie letterlijk opvatten. Vaak worden de verhalen ook als metaforen gezien, net als bij veel andere religies.

Pastafarianisme en links progressieve politiek
Toch onderscheidt de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster zich ook van andere religies. Veel religies hebben namelijk een zeker spanningsveld met links progressieve politiek. Maar voor het Pastafarianisme is dit niet het geval. Zo beschrijven de acht ‘liever nietjes’ onder andere dat het prima is als mensen niet in het Vliegend Spaghettimonster geloven en dat ‘andersgelovenden’ niet overtuigd hoeven te worden van Zijn bestaan.

Daarnaast wordt gesteld dat mensen nooit onderdrukt of veroordeeld mogen worden uit naam van het Pastafarianisme en dat geld beter besteed kan worden aan bestrijding van armoede en ziekte dan aan het bouwen van gebedshuizen voor het Vliegend Spaghettimonster. Ook beschrijft het evangelie verschillende manieren waarop klimaatverandering moet worden bestreden. Een voorbeeld hiervan is dat meer mensen piratenkleding moeten gaan dragen. Voor mij vullen het Pastafarianisme en links progressieve politiek elkaar daarom uitstekend aan.

Erkenning
Ondanks het feit dat het Pastafarianisme een erg vredelievende religie is, wordt ze toch vaak nog niet volledig serieus genomen door mensen uit andere geloofsstromingen. Waarom dit precies het geval is, is voor ons Pastafari niet geheel duidelijk. Het Pastafarianisme heeft namelijk veel gelijkenissen met andere religies.

Naast het hebben van een eigen profeet en een heilig geschrift heeft de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster inmiddels duizenden leden, een eigen gebedshuis en worden er sinds kort ook pastafarische bruiloften georganiseerd. In veel opzichten is de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster dus een echte religie. De Kamer van Koophandel erkent dit en sinds januari 2016 is de Kerk van Vliegend Spaghettimonster officieel erkend als kerkgenootschap in Nederland.

Glas-in-lood-raam met het aangezicht van het Vliegend Spaghettimonster erop.

Glas-in-lood-raam met het aangezicht van het Vliegend Spaghettimonster erop.

Toch worden Pastafari nog niet altijd gelijk behandeld. Zo besloot een rechter enkele maanden geleden dat Pastafari geen vergiet op hun hoofd mogen dragen op officiële pasfoto’s voor identiteitsbewijzen. En dat terwijl de religieuze hoofdbedekking van moslima’s en joden wél wordt geaccepteerd.

Er lijkt dus nog een lange weg te gaan voordat de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster volledig begrepen wordt en als volwaardige religie geaccepteerd wordt. En daar zetten wij Pastafari ons dan ook volledig voor in. Uiteraard op de vredelievende manier die onze Kerk kenmerkt.

Ramen!

Dit artikel is deel van de OverDWARS Religieweek.

lees ook

LVolg ons op facebook

L