Een lesje in onderwijsvormen IV: Montessori

Montessori Groesbeek

De Commissie Onderwijs doet onderzoek naar bijzondere onderwijsvormen en zal uiteindelijk een eigen visie vormen op het fundament van het onderwijs. In het kader van dit onderzoek bezoekt en onderzoekt de commissie scholen met bijzondere onderwijsvormen. Na het technasium, de vrije school en de reformatische scholengemeenschap begaven de DWARSers zich naar het Montessori College in Groesbeek.

door Commissie Onderwijs van DWARS

Begin maart heeft DWARS een bezoek gebracht aan het Montessori College in Groesbeek (VMBO-locatie). Gedurende dit bezoek zijn we het gesprek aangegaan met Arianne Nas, de locatieleider, en drie leerlingen: Anne, Kiki en Gydeon. Zij hebben ons verteld over de visie van het Montessori College in Groesbeek, de dagelijkse gang van zaken op school en hun eigen ervaringen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het Montessori College is ontstaan aan de hand van de visie van Maria Montessori. Zij stelde dat leerlingen meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun eigen leerproces. Een bekende uitspraak van haar luidt: ‘Help mij het zelf te doen.’

Deze eigen verantwoordelijkheid is duidelijk terug te zien in Groesbeek. De leerlingen hebben daar meer vrijheid om hun ding te doen dan op andere scholen. Ze maken hun eigen werkplan en kiezen hiermee ook hun eigen richting.

Dit betekent echter niet dat de leraar de hele dag achterover leunt. De leraren kennen een actieve en stimulerende rol. Ze ondersteunen de leerlingen bij hun werkplan en bespreken de vorderingen en het uiteindelijke resultaat.

Een aantal leraren hebben ook een rol als coach. De leerlingen bespreken met hun coach wat ze tot dusver hebben gedaan en wat ze nog van plan zijn om te doen.

Toch is dit zeker niet het enige moment dat je als leerling het gesprek kan aangaan met een leraar. Het Montessori College kent een opendeurenbeleid. De deuren staan meestal letterlijk open. Leerlingen zijn vrij om lokalen in te lopen. Hierdoor kunnen ze leraren de gehele dag aanspreken indien ze iets willen bespreken. Dit bleek ook tijdens de rondleiding door de school. We waren in alle lokalen welkom om zo een goede indruk te krijgen.

“Help mij het zelf te doen”

Vrij
Keuzevrijheid is niet het enige waar waarde aan wordt gehecht. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen zichzelf leren kennen. Dit houdt niet in dat een diploma onbelangrijk is, maar zelfstandigheid, zelfreflectie en zelfregulatie zijn net zo belangrijk.

Om leerlingen te laten groeien, maken de leraren voornamelijk gebruik van feedback. Alle leraren hebben aan scholing gedaan om beter feedback te geven. De feedback is heel specifiek. Zowel de positieve dingen worden genoemd als de verbeterpunten. Hierbij is het ook gebruikelijk om complimenten uit te delen.

Verder hebben de leraren hoge verwachtingen van de leerlingen, zodat de leerlingen veel kunnen leren. De relatie tussen de leraren en leerlingen onderling is heel vriendschappelijk. Dit was op de gang te zien. De leerlingen en leraren stonden bij elkaar, samen te gezellig te praten en lachen. Dit leidt tot een goede sfeer op de school. De leerlingen voelen zich er echt thuis en kunnen zich hierdoor in een fijne en veilige omgeving ontwikkelen.

Kansen
Kansengelijkheid is een ander belangrijk ideaal van het Montessori College. De school wil dat de segregatie tussen de verschillende niveaus vermindert. Zelf doen ze dit door niet alle vakken in te delen op niveau en leerjaar. De leerlingen zitten alleen bij Nederlands, Engels en wiskunde ingedeeld op niveau en leerjaar.

Bij de werkplanuren is er dus al wel sprake van een mix. Dit komt ook door de vrije keuze van de leerlingen. Tijdens deze uren kunnen de leerlingen zelf kiezen waar ze mee bezig gaan. In het ene lokaal kunnen ze bezig met techniek en natuurkunde. Daarnaast is er een lokaal waarin de focus ligt op kunst en cultuur. Tot slot is er een lokaal waarin vakken als aardrijkskunde en geschiedenis aan bod komen.

Buiten deze werkplanuren, de kernvakken en de coachtijd hebben de leerlingen ook keuze-uren. Ieder woensdagmiddag kunnen ze kiezen voor 2 uur keuzecursus. Ze hebben hierbij de keuze uit vakken als sportspecialisatie, tijdschrift maken of techniek oriëntatie.

Al met al was het een zeer leuke, interessante en leerzame middag op het Montessori College. We willen Arianne, Anne, Kiki en Gydeon hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking. We hebben nu een goed beeld van het Montessori College. Een school die wordt gekenmerkt door een open houding, met veel vrijheid voor de leerlingen en waar alle leerlingen de kans krijgen zich op hun eigen niveau te ontwikkelen.

lees ook

LVolg ons op facebook

L