De waarde van privacy

Privacy graffiti Londen

Bij discussies over internet, nieuwe technologieën en veiligheid verdeelt het onderwerp privacy mensen vaak in twee kampen. Er zijn mensen die zeggen dat ze toch niks te verbergen hebben. Ze vinden het niet erg als hun data wordt gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid of de prestaties van websites. Het andere kamp waarschuwt juist vaak met doemscenario’s waarbij autocratische regimes hun bevolking onderdrukken, en criminelen bedrijven hacken om met iedereens data de benen te nemen.

door Commissie Privacy en Technologie van DWARS

Als commissie Privacy en Technologie willen we laten zien dat beide kanten nogal kortzichtige argumenten handhaven. Er zijn namelijk een hoop relevante maar weinig besproken redenen om privacy hoog in het vaandel te hebben, óók als je “niets te verbergen hebt.”

Privacy lijkt misschien een wat vaag en moeilijk te definiëren concept, maar het is heel belangrijk voor een vrije, democratische samenleving. Een gebrek aan privacy betekent namelijk dat je ook minder autonoom kan leven. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze constant bekeken worden, zullen ze zich anders gaan gedragen. Bewust of onbewust ga je je dan meer schikken naar de algemeen geaccepteerde normen en waarden, ook al onderschrijf je die misschien zelf niet. Dit wordt zelfcensuur genoemd.

“Bekeken worden triggert zelfcensuur”

Ook verlies je door een gebrek aan privacy de mogelijkheid om in verschillende contexten een andere persoon te zijn. Denk aan (toekomstige) werkgevers die op sociale media kunnen zien wat jij in het weekend uitvoert, en die aan de hand daarvan oordelen hoe je bent als werknemer. Maar ook bij familie zal je je anders gedragen dan bij je vrienden.

Zonder privacy zal je dus óf altijd een versie van jezelf moeten presenteren die voor iedereen min of meer acceptabel is (wat dus zelfcensuur is), óf je vervreemdt een deel van de mensen met wie je omgaat.

Achtervolgd door je verleden
Een ander belangrijk onderdeel van een vrije samenleving is de vrijheid om je te ontwikkelen, te groeien, en te veranderen. Als er echter constant data wordt geregistreerd en deze bekeken kan worden door overheden, bedrijven en zelfs vrienden, zal je verleden je blijven achtervolgen. In de extreme zin kan dit je recht om te verdwijnen en ergens anders een heel nieuw leven te beginnen aantasten.

Maar ook Facebook en Google baseren de content die je ziet op data van je eerdere surf- en kijkgedrag. Hierdoor kom je in een filterbubbel terecht, en kom je minder snel in aanraking met ideeën en personen buiten je huidige belevingswereld.

“Je filterbubbel wordt steeds kleiner”

Uiteindelijk kunnen het verlies van autonomie en vrijheid dan ook leiden tot de afbraak van democratie. Als mensen zich niet meer vrij voelen om zich anders dan de norm te gedragen, zal dit leiden tot een gebrek aan kritiek op machtige instanties, in de vorm van zowel bedrijven als overheden.

Daarnaast leidt een gebrek aan autonomie en vrijheid ook tot een gebrek aan nieuwe ideeën, of manieren van leven, die de wereld beter kunnen maken voor iedereen.

Er is dus geen dystopisch horrorscenario nodig om privacy belangrijk te vinden. Ook is het “ik heb niks te verbergen” argument overdreven simpel. Privacy is een belangrijke voorwaarde voor een aantal waarden die voor DWARS ook heel belangrijk zijn: autonomie, vrijheid en democratie. Juist als we die idealen na willen leven, hebben we privacy hard nodig.

lees ook

LVolg ons op facebook

L