COVID-19: kansen uit risico’s

Vorige week was het een half jaar geleden dat de WHO het coronavirus uitriep tot pandemie. Natuurlijk heeft deze pandemie ervoor gezorgd dat afgelopen halfjaar iedereens leven veranderde. Naast dat dit vele teleurstellingen en angsten met zich meebracht, heeft de coronacrisis op sommige vlakken ook een positief effect gehad. 2020 zou wel eens het duurzaamste jaar van deze eeuw kunnen zijn, waarmee we een basis kunnen leggen voor de komende jaren. 

Door Esmee Zuurbier
Afbeelding: CO2-uitstoot tijdens corona, The4Lines

Afgelopen maanden draaide het leven van bijna iedereen om corona. De maatregelen die de overheid trof hielden bijna iedereen in Nederland thuis. Vandaag de dag nog steeds, maar gelukkig in mindere mate. Een logisch gevolg hiervan is dat mensen anders zijn gaan leven, en anders over bepaalde onderwerpen zijn gaan nadenken. Een natuurramp zoals COVID-19 heeft mensen laten beseffen dat er van de een op de andere dag veel kan veranderen in ons dagelijks leven.

De transitie van altijd maar druk en onderweg naar thuiswerken heeft op persoonlijk, maar ook op ecologisch vlak gezorgd voor veel veranderingen. Minder auto’s op de weg en vliegtuigen die aan de grond bleven zorgden voor een vermindering in NOx (stikstofverbindingen) en CO2.

Maar dat is niet het enige dat afgelopen maanden is veranderd. Dat zoiets als een coronacrisis het leven van mensen zó kon veranderen, heeft mensen aan het denken gezet. Samen met andere studenten van de Universiteit Utrecht heb ik hier onderzoek naar gedaan. Wij hebben gekeken of de risicoperceptie op klimaatverandering van Nederlanders is veranderd sinds de coronacrisis. Risicoperceptie is het oordeel dat mensen maken over de kenmerken en ernst van een gevaar. Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat een meerderheid van de ondervraagden een verhoogd risicoperceptie over klimaatverandering ervaart sinds de coronacrisis. Mensen maken zich dus meer zorgen over het klimaat dan hiervoor. Ook geeft een kwart aan zelfs meer duurzame keuzes te maken sinds het virus in Nederlands is vastgesteld. Dit komt deels of geheel door corona.

Deze uitkomsten kunnen op grote schaal veel positieve effecten hebben voor het wereldwijde probleem van klimaatverandering. Hoe meer mensen de risico’s van een crisis inzien, hoe meer zij ernaar gaan handelen om de effecten ervan te beperken. Dit is niet alleen terug te zien in dagelijkse duurzamere keuzes, maar ook in de politiek zal dit meer een rol kunnen gaan spelen. Nu al worden er door verschillende partijen ideeën geopperd om de economie niet terug op te bouwen naar hoe het was, maar om te bouwen naar een duurzamere, groene economie.

Eind april kwam Jesse Klaver met vijf ideeën voor Nederland na corona. Eén daarvan was solidariteit in ons klimaatbeleid, een onderwerp dat snel aan de kant kan worden geschoven wanneer het kabinet vooral oog heeft voor het herstellen van de economische crisis. Het eerdergenoemde onderzoek laat zien dat meer mensen het risico van klimaatverandering zijn gaan inzien. Dit geeft mogelijkheden, kansen op verandering. In de politiek, én voor mensen in hun dagelijks leven.

lees ook

LVolg ons op facebook

L