Gijs Raaijmakers - Penningmeester/Vice voorzitter

Voornaamwoorden: Hij/Hem

Gijs (2000) is een recent lid van DWARS. Hij zet zich dit jaar in voor de afdeling Limburg als penningmeester en zal zich ook bezighouden met opiniestukken. Zijn streven is om jongeren bewust te maken van hun invloed op de politiek.

Gijs studeert filosofie aan de Radboud Universiteit.

Contact:
Mail: penningmeester.limburg@dwars.org