Moties

Tijdens de AAV die ieder half jaar gehouden worden zijn er ook moties ingediend. Hierbij zijn enkele moties ook geaccepteerd! De geaccepteerde moties zijn als volgt:

  • Brabanders zijn best tof
  • Extra aandacht voor de AAV
  • Motie politiek programma
  • Motie maandelijkse “borrel”

In het bestand Moties DWARS Limburg kunt u meer over deze moties lezen en wat deze inhouden! Als jij iets graag terugziet in het bestuur zorg dat je bij de volgende AAV komt en dien een motie in door een mail te sturen naar de secretaris via secretaris.limburg@dwars.org! Als jij een voorbeeld nodig hebt voor het indienen van een motie kijk gerust in het bestand Moties DWARS Limburg voor lay-out en hoe de tekst moet zijn om een mooie en nette motie in te dienen.