De komende twaalf dagen bepalen de toekomst van de wereld

De voorzitter van de klimaattop in Parijs.
Algemene informatie

De klimaattop duurt van 30 november tot en met 11 december 2015 en wordt gehouden in Parijs-Le Bourget. De keuze voor Parijs is hierbij niet geheel willekeurig. De organisatie wordt gerouleerd tussen regio’s binnen Verenigde Naties-landen, en dit keer was de beurt aan Parijs.

Officieel heet de klimaattop de United Nations Climate Change Conference (UNCCC), maar COP21 of CMP11 zijn ook veelgebruikte benamingen.

Het Kyoto-protocol

Het Kyoto-protocol is oorspronkelijk opgesteld in 1997 in Kyoto (Japan), en regelt de regelgeving omtrent de vermindering van broeikasgassen. Het protocol is belangrijk, omdat dit het enige internationaal legaal bindende document m.b.t. klimaatverandering is. De Verenigde Staten heeft, onder voormalig president Bush, het Kyoto-protocol niet bekrachtigd, evenals o.a. Andorra. Canada ondersteunde het protocol oorspronkelijk wel, maar trok zich terug nadat haar aandeel teerzandolie aanzienlijk was toegenomen. Rusland doet wel mee, een beslissing die ze onder andere namen om toegelaten te worden tot de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bovendien had het geen consequenties voor Rusland om het protocol te tekenen.

Doel: Gevaarlijke klimaatverandering voorkomen

Het hoofddoel van de klimaattop is samenwerking van partijen om gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen, om zo te garanderen dat ecosystemen zich kunnen aanpassen, landbouw niet vermindert, en duurzame groei niet in gevaar komt. Specifieker is het streven om de opwarming van de aarde onder twee graden Celsius te houden t.o.v. het pre-industriële niveau, binnen de periode 2090 – 2100. Die twee graden-doelstelling is op verouderde data gebaseerd, en veel kwetsbare landen hebben verzocht deze bij te stellen.
Om de normen te behalen, worden normen bepaald waaraan specifieke landen moeten voldoen. Hierbij wordt gekeken naar de historisch genomen verantwoordelijkheden en capaciteiten van de deelnemende landen.
Per land wordt berekend met hoeveel procent het zijn uitstoot van gassen moet beperken. Zo moet, volgens een rapport uit 1990 waar tijdens de conferentie van Parijs mede van gebruik zal worden gemaakt, de Europese Unie zijn uitstoot beperken met 40%, Rusland met 25-30%, de Verenigde Staten met 26-28%, Brazilië met 37%, Australië met 26-28%, Namibië (buurland Zuid-Afrika) met 89% en Oman met 2%.
Daarnaast is bepaald dat in het jaar 2100 CO2-neutraliteit bereikt moet worden.
Het Kyoto-protocol geldt maar tot 2020, en daarom is het belangrijkste doel van de conferentie van dit jaar het opstellen van een nieuw klimaatverdrag dat vanaf 2020 in zal gaan.

Demonstraties

Non-gouvernementele organisaties (NGO’S) – veelal milieuorganisaties – benutten de klimaattop om actie te voeren. Zo hopen ze aandacht te vragen voor de toenemende internationale klimaatproblemen. Naar verwachting zouden er tijdens de openingsdemonstratie op 29 november 2015 200.000 mensen aanwezig zijn. Ook DWARS stuurt een delegatie richting Parijs.

Echter, door de terroristische aanslagen die op 13 november plaatsvonden in Parijs, zal de klimaattop er heel anders uitzien dan gepland. De Franse regering heeft de noodtoestand afgekondigd, hetgeen ook effect heeft op het verloop van de COP21. Ondanks eerdere geruchten dat de top niet door zou gaan, heeft de Franse regering besloten om de klimaattop alsnog te houden, maar grootschalige demonstraties zullen verboden worden.

DWARS heeft besloten alsnog naar Parijs af te reizen, hoewel mogelijk enkele deelnemers zullen afhaken. Gezien het demonstratieverbod mogen demonstranten zich niet in grotere groepen dan 150 mensen ophouden in de openbare ruimte. Zolang er goed wordt opgelet en nauwgezet wordt geluisterd naar de Franse politie, verwacht DWARS geen grote problemen.

lees ook

LVolg ons op facebook

L