Opiniestukken

Opiniestuk: Gaan de vele theorieën nu omgezet worden in praktische zaken?

14 november 2021

Gaan de vele theorieën nu omgezet worden in praktische zaken?

31 Oktober is de globale klimaattop in de Schotse stad Glasgow van start gegaan (NU.nl, 2021). Sinds de top in Parijs (2015) is dit misschien wel de belangrijkste klimaattop (ooit). Men sprak toen af om de opwarming van de planeet onder de 1,5 graad te houden. Echter, onder de huidige uitstoot kan het al binnen 10 (!) jaar zo warm zijn (NU.nl, 2021). Des te groter het belang van deze klimaattop dus. Tijdens deze top zullen naast toespraken bijna 2 weken onderhandelingen plaatsvinden om zo gezamenlijk tot afspraken te komen om de verdere opwarming tegen te gaan (NU.nl, 2021). Verschillende Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, vragen Nederland om voorstellen te steunen over het terugdringen van investeringen in en productie van fossiele brandstoffen en hopen zo hiermee de groep landen te vergroten (NU.nl, 2021). Verder is ook de hoop aanwezig dat de rijkere landen hun belofte nakomen aan armere landen om hen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering (NU.nl, 2021A). Dit is iets wat de IMF-topvrouw Kristalina Georgieva ook benoemt: ‘klimaatverandering is een ernstige bedreiging voor de macro-economische en financiële stabiliteit’ (NU.nl, 2021C). Ook dringt ze bij rijkere landen erop aan hun uitstoot te verminderen ‘om redenen van rechtvaardigheid en historische verantwoordelijkheid’ (NU.nl, 2021C).

Als bestuur van DWARS Limburg zijn we vanzelfsprekend opgelucht dat juist nu een klimaattop is, nu het zo noodzakelijk lijkt. Blijkbaar begint de noodzaak nu zo groot te worden dat de Britse koningin Elizabeth de wereldleiders heeft toegesproken en hen tot actie tegen klimaatverandering maant (NU.nl, 2021B). Zelfs onze demissionaire minister-president lijkt dit écht gehoord te hebben aangezien hij nu zelf aangeeft dat de ‘tijd van praten voorbij’ is (NU.nl, 2021B). Dit lijkt op een bepaalde manier de praktijk te hebben gehaald aangezien gisteravond een eerste grote deal op de klimaattop is gesloten, namelijk om een einde te maken aan ontbossing en landdegradatie (NU.nl, 2021D). Ruim 100 landen hebben deze belofte gemaakt, waarmee ze goed zijn voor zo’n 85% van alle bossen (NU.nl, 2021D). Verder is het ook positief te noemen dat ook meer dan 100 landen zich hebben aangesloten bij het initiatief van de VS en EU om de wereldwijde uitstoot van methaan met 30% te verminderen in 2030 (NU.nl, 2021E). Onder deze meer dan 100 landen is Brazilië één van de nieuwe toetreders (NU.nl, 2021E). Ondanks deze positieve stappen zijn er echter ook wat kanttekeningen te maken. Zo zijn de beloften nog steeds beloften die niet bindend zijn, zodat het makkelijker hier niet aan te voldoen (NU.nl, 2021D). Greenpeace Nederland benoemt ook letterlijk: ‘het blijft blablabla als landen als Nederland niet tegelijkertijd hun voetdruk verkleinen door middel van scherp beleid en wetgeving’ (NU.nl, 2021D). Deze zelfde soort kritiek wordt ook geuit richting de belofte om de methaanuitstoot terug te dringen (NU.nl, 2021E). Daarnaast doen zelfs de grote methaanuitstoters zoals Rusland, China en India niet mee aan deze beloftes (NU.nl, 2021E).

Alles bij elkaar kan je zeggen dat de start van de klimaattop in Glasgow positief lijkt te zijn. Tegelijkertijd is de realiteit wel dat de positieve zaken ook sneller teniet kunnen worden gedaan omdat ze niet bindend zijn. Verder moet ook nog blijken of en hoe het ‘blablabla’ wordt omgezet in de praktijk, dus beleid dat uit te voeren is en daadwerkelijk een effect gaat hebben. Laten we echter blij zijn met de positieve start en hopen op een positief einde van deze 2 weken!

Update: vorige week zaterdag waren er overal in de wereld klimaatdemonstraties, in Amsterdam zelfs een van de grootste klimaatacties ooit. Dat laat zien dat het leeft. Drie kwart van de mensen maakt zich namelijk zorgen om het klimaat (CBS, 2021). Mensen liepen om verschillende redenen mee. Een groep artsen en geneeskundestudenten, namens universitaire medische centra bijvoorbeeld, liepen mee omdat ze hebben gezien dat klimaatverandering direct invloed heeft op de volksgezondheid (Parool, 2021). Er liepen ook heel veel kinderen mee. Het probleem van klimaatverandering is vooral van toepassing op hun toekomst. Wat doen we hun dan tekort? Dat zij zitten met de zooi die wij achterlaten, zij moeten namelijk verder met het oplossen van het probleem en wanneer dat niet lukt leven met de gevolgen. Veel afspraken zoals die aangaande de ontbossing hoeven pas in 2030 te worden volbracht, best een lange tijd als het gaat om problematiek van zo’n grote aard. Dan moet nog worden gezien of er sprake zal zijn van verbetering of stabilisatie van de situatie en of deze kinderen een zorgeloze toekomst tegemoet gaan als het gaat om klimaat. We hebben er soms een hard hoofd in en zijn bang dat de internationale afspraken die gemaakt worden een druppel op een gloeiende plaat zijn. Soms lijkt het ook wel alsof niemand eigenlijk weet welke drastische maatregelen genomen kunnen worden om nú meer te veranderen. Laten we dan ook afwachten: de slottekst van de top moet nog komen en men onderhandelt nog steeds (NOS, 2021). Hopen op beter!

Referenties
CBS (2021). Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering. Geraadpleegd op 8 november 2021 van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/drie- kwart-nederlanders-maakt-zich-zorgen-over-gevolgen-klimaatverandering
NOS (2021). Wachten op reacties nieuwe slottekst – Onderhandelingen klimaattop gaan door. Geraadpleegd op 13 november 2021 van https://nos.nl/collectie/13871/liveblog/2405351- wachten-op-reacties-nieuwe-slottekst-onderhandelingen-klimaattop-gaan-door
NU.nl (2021A). Klimaattop officieel begonnen, maandag speeches, over twee weken afspraken. Geraadpleegd op 2 november 2021 van https://www.nu.nl/klimaat/6165086/klimaattop- officieel-begonnen-maandag-speeches-over-twee-weken-afspraken.html?redirect=1
NU.nl (2021B). Britse koningin maant wereldleiders tot actie tegen klimaatverandering. Geraadpleegd op 2 november 2021 van https://www.nu.nl/klimaat/6165457/britse- koningin-maant-wereldleiders-tot-actie-tegen-klimaatverandering.html
NU.nl (2021C). IMF-topvrouw dringt aan op ambitieuzer klimaatbeleid, vooral bij rijke landen. Geraadpleegd op 2 november 2021 van https://www.nu.nl/klimaat/6165279/imf-topvrouw- dringt-aan-op-ambitieuzer-klimaatbeleid-vooral-bij-rijke-landen.html
NU.nl (2021D). Honderd landen beloven einde aan ontbossing binnen tien jaar. Geraadpleegd op 2 november 2021 van https://www.nu.nl/klimaat/6165464/honderd-landen-beloven-einde- aan-ontbossing-binnen-tien-jaar.html
NU.nl (2021E). Honderd landen beloven uitstoot broeikasgas methaan tegen te gaan. Geraadpleegd op 2 november 2021 van https://www.nu.nl/klimaat/6165618/honderd-landen-beloven- uitstoot-broeikasgas-methaan-tegen-te-gaan.html
Parool (2021). Tienduizenden op de been tijdens Klimaatmars: ‘Hoe laat is het? Solidariteit!’ Geraadpleegd op 8 november 2021 van https://www.parool.nl/amsterdam/tienduizenden- op-de-been-tijdens-klimaatmars-hoe-laat-is-het-solidariteit~b4641511/

Door Mark en Pien

Gerelateerd Nieuws

Opiniestukken

Opiniestuk: Perspectief van een Russisch burger

Perspectief van een Russisch burger

Het was 3 maart toen een Russische internetvriendin, Lenka, m…

21 maart 2022
Opiniestukken

Opiniestuk: Verander het system: meer succes!

‘Die ene melding’ is een rubriek in de Volkskrant waarin Wil Thijssen politiemensen interviewt o…

07 maart 2022
Opiniestukken

Opiniestuk: Een hoopvolle toekomst?

Opiniestuk: Een hoopvolle toekomst?

Als bestuur van DWARS Limburg wensen we iedereen alle goeds v…

13 januari 2022