Klimaat demo DWARS x FFF

De klimaatproblemen aanpakken doen we samen! 

Alleen hoe doen we dat als grote bedrijven zoals Shell, KLM en BP blijven uitstoten? Zelfs in de meest gunstige situaties behalen al deze bedrijven samen nog lang niet de klimaatdoelen. Deze grote vervuilers veroorzaken meer dan de helft van de uitstoot, dit maakt het bijna onmogelijk onze doelen te behalen! Het zijn dan ook juist dit soort rijke grote bedrijven die het meeste invloed hebben op de klimaatproblematiek. En juist minderheden en mensen met lage inkomens over de hele wereld kampen direct met de gevolgen. Boeren in het mondiale zuiden hebben vaak niet de middelen om hun oogst te beschermen tegen lange droogte of hoosbuien. Enkele eilanden in de stille oceaan zijn al verdwenen en met de huidige zeespiegelstijging zullen er nog veel meer eilanden volgen. Ook in Nederland zullen deze gevolgen zichtbaar zijn door bijvoorbeeld hittestress bij oudere, lagere opbrengst van de landbouw en watertekorten. De prijs van veel basisbehoeften zoals water, voedsel en warmte zullen hierdoor overal stijgen, waardoor het voor inwoners met een lager inkomen steeds moeilijker wordt om rond te komen. 

Samen pakken we de klimaatproblemen aan, want er is geen klimaat rechtvaardigheid zonder maatschappelijke rechtvaardigheid. Op 26 januari om 17.00 verzamelen wij bij het beeld ‘Love’ tegenover het station. Vanaf hier lopen we door het centrum, we zullen afsluiten met krachtige sprekers en muziek. 

We hopen jou hier te zien! En breng zo veel mogelijk mensen mee!

  • Locatie: ‘Love’, Leeuwarden
  • Afdeling: DWARS Friesland
  • Tijd: 26 January 2023 17:00