Open bestuursvergadering

English follows Dutch

Elke maand heeft DWARS Friesland een open vergadering. Op deze vergaderingen wordt het nieuws besproken, activiteiten bedacht en andere plannen gemaakt. Leden zijn van harte welkom mee te denken en mee te beslissen! Als je je hieronder aanmeldt, zal de secretaris jou de agenda en andere documenten doorsturen. Als je zelf punten hebt om over te praten, kun je een mail sturen naar friesland@dwars.org.


Every month DWARS Friesland holds an open meeting. At these meetings we discuss the news, brainstorm activities and make any other plans. Members are welcome to join us in our thoughts and in making decisions! If you sign up below, the secretary wil send you the agenda and any other relevant documents. If you have any point you want to raise yourself, send us an email at friesland@dwars.org.

 

  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Friesland
  • Tijd: 31 August 2022 20.00