Zomercongres 2021

Het Zomercongres van 2021 vindt plaats op 12 juni. Het Zomercongres wordt sowieso online uitgezonden. In de loop van de weken zal het duidelijk worden of een deel van de leden het congres fysiek kan bezoeken. Bij aanmelding kun je aangeven of je fysiek bij het evenement aanwezig wilt zijn. Het is nog onder voorbehoud. Indien er te veel aanmeldingen voor fysieke aanwezigheid zijn, wordt op basis van loting gekozen wie er aanwezig mogen zijn. Er komt wel een wachtlijst voor het geval dat er afzeggingen zijn.

Deze pagina wordt in de aanloop naar het congres bijgewerkt.

Aanmelden

Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor het congres. Het is belangrijk dat je mailadres klopt, want naar het e-mailadres worden de link naar het online evenement gestuurd en je stemlink.


Vrijwilligers

Als het congres deels fysiek kan zijn, is de congrescommissie op zoek naar enkele vrijwilligers die kunnen helpen met zaken zoals opbouwen en afbouwen van de congreslocatie. Als je vrijwilliger wilt zijn kun je dat aangeven in het aanmeldformulier. Uit de lijst van vrijwilligers worden er vijf geloot, de overige mensen worden toegevoegd aan de reguliere lijst van mensen die fysiek willen komen. Ook uit deze lijst wordt dan weer geloot.


Prijs

Voor het fysiek bijwonen van het congres vragen we een bijdrage van €7,50. Eind mei krijg je een bericht of je fysiek naar het congres kunt komen en daarbij krijg je ook de instructies voor de betaling. Reiskosten naar de congreslocatie zijn uiteraard altijd te declareren bij DWARS.


Vragen stellen 

Eind mei krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen voor de eerste termijn over de verantwoordingen van het bestuur en aan de overige organen (Kandidatencommissie, de Commissie van Beroep, Raad van Advies, Zoekcommissie en de Kascommissie).

Via deze pagina komt er een link naar het vragenformulier. Al je vragen worden schriftelijk beantwoord en enkele dagen voor het congres gepubliceerd op deze pagina.


Wijzigingsvoorstellen en moties

Tijdens het congres is er ruimte om wijzigingsvoorstellen en moties in te dienen. De deadlines voor deze wijzigingsvoorstellen en moties vindt je hieronder. Het indienen van wijzigingsvoorstellen en moties kan via deze link.


Deadlines Zomercongres 2021

  • 12 mei: deadline wijzigingsvoorstellen beginselprogramma, politiek programma, huishoudelijk reglement, statuten en gedragscode.
  • 21 mei: deadline inschrijven congres (fysiek)
  • 4 juni: deadline online eerste termijnvragen;
  • 4 juni: deadline moties (na deze deadline accepteren we alleen actuele moties);
  • 4 juni: amendementen op wijzigingsvoorstellen op beginselprogramma, politiek programma, huishoudelijk reglement en gedragscode. (amendementen kunnen ook na 4 juni nog worden ingediend, deze worden dan niet meer opgenomen in de congreskrant en alleen zichtbaar op het congres zelf)
  • 6 juni: deadline inschrijven congres (online)

 

Aanmelden Zomercongres 2021

  • We controleren of je lid bent van DWARS. Voer je naam in zoals die ook in de ledenadministratie staat.
  • Op dit mailadres sturen we je de informatie voor het congres.

Vragen 

Voor vragen over het congres, stuur een mail naar myrte@dwars.org

Heb je ondersteuning nodig voor het congres (zoals een tolk) of heb je geen beschikking over een apparaat om het congres op te volgen (bijvoorbeeld een laptop of mobiele telefoon)? Stuur dan ook een mail naar myrte@dwars.org

Voor vragen over je congresinschrijving, stuur een mail naar secretaris@dwars.org