Red het milieu, Legaliseer XTC!

Nederland is de grootste producent van synthetische drugs: drugs die gemaakt zijn in een laboratorium. De productie van onder andere XTC gaat gepaard met veel problemen, omdat dit allemaal in het criminele circuit gebeurt. Sommige van die problemen kunnen worden opgelost door XTC te legaliseren. Pillen worden bijvoorbeeld veiliger, omdat de pillen kunnen worden gecontroleerd op kwaliteit en ingrediënten. Maar ook een ander probleem kan worden opgelost, namelijk dat van illegale dumpingen. Wanneer XTC-productie legaal is, kan afval gewoon netjes worden verwerkt, in plaats van dat het in onze natuur terecht komt. Daarom zegt DWARS: “Red het milieu; Legaliseer XTC!”

De themacampagne bestaat uit vijf onderdelen:
✔ deze webpagina met informatie

✔ campagne-aftrap op het gala: DWARSe dealers

✔ acties door het land met ons ‘drugsbusje’

✔ opiniestuk over drugslegalisatie

✔ een borrel met experts op 1 maart in het Milieucentrum Utrecht (klik hier voor meer info)

Milieuschade

De grootschalige synthetische drugsproductie in Nederland zorgt voor enorme hoeveelheden aan drugsafval. Jaarlijks vinden er zo’n 200 drugsdumpingen plaats in Nederland. Dit chemische afval is vaak extreem gevaarlijk, maar worden vaak gedumpt in de natuur: naast polders of in het bos. Als gedumpte vaten lekken of wanneer afval direct geloosd wordt kan het ernstige schade opleveren voor de bodem.

Natuurlijk wordt geprobeerd om de grond goed te saneren (schoon te maken) na een afvallozing, maar dit is niet altijd mogelijk. Als het wel lukt, zijn de kosten hiervan vaak voor de onschuldige grondeigenaar, of voor de gemeente. Die kosten variëren tussen 4.000 en 80.000 euro per dumping of lozing.

Naast hoge kosten en milieuschade vormen de drugslozingen een gevaar voor onze gezondheid. Er zijn gevallen bekend waarin drugsafval terecht kwam in de waterzuiveringsinstallatie of in mestkelders. Als mest uit zo’n kelder wordt uitgereden over het land, kan het afval zelfs in ons eten terecht komen. Zo zijn er al eens sporen van MDMA-afval in mais gevonden.

Andere voordelen

Het legaliseren van XTC kan ook veel andere problemen verkleinen of zelfs helemaal oplossen. Zo wordt drugs veiliger om te gebruiken wanneer het gelegaliseerd wordt. Op dit moment hebben XTC dosis vaak een onbekende of veel te hoge hoeveelheid werkzame stof (MDMA). Ook zijn er incidenten met pillen die dodelijk giftige stoffen (bijvoorbeeld PMMA) bevatten. Wanneer XTC legaal wordt, kan de kwaliteit worden gegarandeerd en kan de gebruiker zeker zijn van wat er in de pil zit.

De enorme illegale drugscircuits hebben veel macht. De onder- en bovenwereld worden steeds meer met elkaar vermengt. Bert Cremers, de burgemeester van Waddinxveen, kreeg zelfs te maken met doodsbedreigingen. De verwachting is dat legalisatie dit soort praktijken sterk zal verminderen. Ook zullen er waarschijnlijk minder liquidaties en afrekingen plaats vinden.

Ook is het belangrijk dat kleinschalige gebruikers uit de ‘criminele zone’ worden gehaald. Gebruikers van XTC kunnen, wanneer ze maar 2 pilletjes bij zich hebben, op festivals vaak een schikking aangeboden krijgen via het zogenaamde ‘supersnelrecht’. Als je snel terug wil naar je feest is het aanlokkelijk om die gewoon te betalen, maar je krijgt vervolgens wel een strafblad aan je broek. In sommige gevallen kan je hierdoor vier jaar niet aan een baan in de zorg of het onderwijs komen. Hier kan het legaliseren van XTC vele jongeren helpen door ze te decriminaliseren.

 

Kortom, er zijn vele voordelen die XTC-legalisatie kan bieden. Dus: red het milieu, legaliseer XTC!