Wintercongres 2018

Wintercongres 2018

Het Wintercongres vindt dit jaar plaats op 24 en 25 november in BlueCity, Rotterdam!

Het Wintercongres is de ideale gelegenheid om je DWARSe vrienden bij elkaar te zien, naar interessante sprekers te luisteren en invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van DWARS. Aanmelden voor het congres kan tot en met 17 november in de webshop en als je ook wilt overnachten kun je je tot 10 november aanmelden. Het programma, de ingediende wijzigingsvoorstellen, verantwoordingen en kandidaten voor de Kandidatencommissie, Kascommissie en de Raad van Advies kun je vinden in de congresreader. Daarnaast worden het beleidsplan en de begroting voor 2019 gepresenteerd door het landelijk bestuur.


Deadlines

De deadline voor het indienen van wijzigingsvoorstellen op het Politiek Programma (PP), het Huishoudelijk Reglement (HR) en de statuten is verstreken. Indienen van amendementen op wijzigingsvoorstellen kan tot en met 23 november om 18:00. Indienen kan hier.

Indienen van moties kan tot 24 november 18:00 (eerste congresdag dus). Indienen kan hier.

Indienen van stukken voor in de dagkrant kan tot en met 17 november. Je kunt deze mailen naar secretaris@dwars.org.


Pre-congresactiviteit

Op vrijdagavond 23 november organiseert de afdeling Rotterdam-Rijnmond een toffe pre-congresactiviteit! Het zal een combinatie worden van een toeristische rondleiding door de stad, karaoke en een kroegentocht. Meld je hiervoor aan door contact op te nemen met Marijn Prins van het afdelingsbestuur (penningmeester.rotterdamrijnmond@dwars.org). Je kunt ook bij Marijn terecht als je een slaapplek nodig hebt in Rotterdam van 23 op 24 november. Er is maar beperkt plek, dus geef je snel op!

Tot slot

Voor vragen en opmerkingen over het congres kun je terecht bij Dominique. Heb je bijvoorbeeld extra begeleiding of materialen nodig om het congres toegankelijk of bereikbaar te maken voor jou? Neem dan contact op via secretaris@dwars.org of +31 6 15 66 86 82.