Wijzigingsvoorstellen Zomercongres

Tijdens het Zomercongres kun jij als lid van DWARS wijzigingsvoorstellen, amendementen en moties indienen. Op deze pagina vind je de formulieren om dat te doen. De deadlines staan ook aangegeven.

Heb je nog vragen over het indienen van moties of wijzigingsvoorstellen, stuur dan een mail naar secretaris@dwars.org.


Deadlines Zomercongres 2021

  • 12 mei: deadline wijzigingsvoorstellen beginselprogramma, politiek programma, huishoudelijk reglement, statuten en gedragscode;
  • 4 juni: deadline moties (na deze deadline accepteren we alleen actuele moties);
  • 4 juni: amendementen op wijzigingsvoorstellen op beginselprogramma, politiek programma, huishoudelijk reglement, statuten en gedragscode. (amendementen kunnen ook na 4 juni nog worden ingediend, deze worden dan niet meer opgenomen in de congreskrant en alleen zichtbaar op het congres zelf)

Je kunt geen wijzigingsvoorstellen meer indienen, het formulier is gesloten. Het is nog wel mogelijk om moties in te dienen.


Indienen moties

In het formulier hieronder kun je moties indienen. LET OP: Gebruik hierbij toegankelijk taalgebruik. Eerst krijg je nog een uitleg over hoe moties werken.

Wat zijn moties? 
Moties zijn een manier om iets voor te leggen aan het congres, in de vorm van een oproep. Moties kunnen het bestuur, het congres of een bepaalde commissie of orgaan oproepen om iets te doen. Stemt meer dan 50% van het congres voor de motie? Dan moet het bestuur, congres, of het orgaan ook jouw motie uitvoeren. Het indienen van een motie kan dus heel handig zijn als jij iets wil veranderen in de vereniging! Maar er worden ook soms grappige moties ingediend, dus het hoeft niet serieus te zijn.

Wat betekenen alle woorden in een motie?
Moties hebben een standaardopzet, die ze ook in de tweede kamer gebruiken. Maar daar staan behoorlijk wat moeilijke woorden in en wat vul je waar in?

De eerste regel is “Het DWARS congres bijeen op 12 juni 2021“. Dit laat zien waar en wanneer je de motie indient.

Daarna volgt “constaterende dat“. Dit betekent eigenlijk dat je feiten die jij ziet gaat opnoemen, die belangrijk zijn voor jouw motie. Dit gaat vaak over hoe iets nu al geregeld is, je “constateert” het.

Vervolgens “overwegende dat“. Dit betekent dat je argumenten (overwegingen) gaat opnoemen om het in te vullen. Dit gaat vaak dus meer over hoe iets zou kunnen zijn, hoewel het nu nog niet zo is.

Na het noemen van al jouw argumenten, komt het belangrijkste: de oproep. Deze is altijd in de vorm van “Roept … op om …“. Op de eerste puntjes moet je invullen wie je oproept: het bestuur, het congres of een orgaan. Op de tweede puntjes vul je in wat jij wil dat zij gaan doen. Dat is dus je oproep en daarmee ook het belangrijkste uit de hele motie! Dit gaat namelijk gebeuren als het congres de motie aanneemt.

En een motie eindigt altijd met “en gaat over tot de orde van de dag“. Dat is een vaste zin, die het einde van een motie laat zien en daarmee het woord teruggeeft aan de voorzitter van een vergadering.

Leuk feitje
De uitleg die jij net hebt gelezen over moties is er ook gekomen door een ingediende motie op het wintercongres van 2020. Zo zie je maar weer: moties indienen heeft zin!

LET OP: Gebruik toegankelijk taalgebruik! 


Indienen moties

Vul hieronder je motie in.
  • Vul hier de naam van alle indieners in.
  • Met dit telefoonnummer kunnen de mensen op de congreslocatie jou bereiken bij vragen of problemen. Dit telefoonnummer wordt na het congres weer verwijderd.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 


Indienen amendementen