Indienen wijzigingsvoorstellen

Dien hier tot en met uiterlijk 13 mei je wijzigingsvoorstel op het politiek programma, het beginselprogramma, het huishoudelijk reglement of het beginselprogramma in.

Je kunt geen wijzigingsvoorstellen meer indienen, het formulier is gesloten. Het is nog wel mogelijk om moties in te dienen.