Indienen wijzigingsvoorstellen

Dien hier tot en met uiterlijk 13 mei je wijzigingsvoorstel op het politiek programma, het beginselprogramma, het huishoudelijk reglement of het beginselprogramma in.