Vragen congres

De eerste termijn van het congres wordt schriftelijk behandeld. Via het formulier kun je je vragen indienen over de congresstukken die te vinden zijn via de documentenpagina voor het congres.

De schriftelijk termijn zorgt voor veel leeswerk voor de leden. Om het congres overzichtelijk en toegankelijk te maken kun je maar één vraag per inzending indienen. Ook willen we je vragen om je vraag op een zo toegankelijk mogelijke manier te stellen. Als je moeite hebt met een makkelijker woord te vinden voor een ingewikkelde term, kijk dan op ishetb1.nl voor tips.

Vragen stellen voor de eerste termijn kan tot en met 4 juni.

De congrescommissie behoudt het recht om tekstuele verbeteringen te doen en redactionele noten toe te voegen aan de gestelde vragen. Dit is om de leesbaarheid van de vragen hoog te houden.