DWARSe amendementen op het GroenLinks Verkiezingsprogramma

Op 10 oktober maakte GroenLinks haar conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 bekend. Op zaterdag 19 december is het online verkiezingscongres van GroenLinks waar leden hun invloed kunnen uitoefenen op het programma.

De afgelopen tijd hebben de inhoudelijke commissies en het bestuur van DWARS hard gewerkt aan verbeteringen op het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Op deze pagina vind jij alle amendementen die DWARS als organisatie heeft ingediend. Als je lid bent van GroenLinks kan jij deze amendementen ook steunen! Dat is broodnodig, want voordat amendementen worden bekeken door GroenLinks en in stemming gebracht worden op het congres moeten er 25 ondersteuners zijn.

Wil jij onze amendementen steunen? Klik dan op het amendement hier beneden. Je komt dan automatisch uit bij de amendemententool van GroenLinks. Meer informatie over hoe het steunen van amendementen werkt vindt je hier. 

 

Heb je verder nog vragen? Schroom dan niet om een mailtje te sturen naar Sander@dwars.org.

 

Amendementen door het bestuur

1.1.1: We roepen de klimaatnoodtoestand uit

1.1.1: Klimaatneutraal in 2035

1.1.7: Juist nu groen investeren

1.3.1: Geef de natuur rechten

1.3.4: Dumpingplaatsen voor drugsafval

1.3.11: Vergeet de krimpregio’s niet!

1.3.15: Een Europees spoorwegenagentschap

1.3.15: Geen vliegbestemming binnen 750 kilometer

1.3.16: Goedkopere treinkaartjes

2.1.1: Een zorgpremie van 10 euro

2.1.1: Schrap het eigen risico

2.1.6: Menstruatieproducten in het basispakket

2.1.17: Inclusieve zorg

2.1.17: Intersectionele zorg

2.2.10: Een eerlijke stagevergoeding

2.2.10: Een stagevergoeding gelijk aan het minimumloon

2.3.4: Geen voorwaarden aan basisbehoeften

2.3.4: Huisvesting is een mensenrecht

2.3.8: Van woningmarkt vaan volkshuisvesting

3.2.4: Coöperatie als bedrijfsvorm

4.1.5: We pakken islamofobie en moslimhaat aan

4.1.11: Diverse representatie

4.2.3: Een eigen cultuurbudget tot 28 jaar

4.3.2: Een generatietoets voor een eerlijke toekomst

4.3.2: Passief kiesrecht vanaf 16 jaar

4.3.13: Een reclamevrije publieke omroep

4.4.5: Hervorm de politie

4.4.6: Preventie seksueel geweld

4.5.1: Legale vluchtroutes

4.5.2: Klimaatvluchtelingen

5.1.1: Verstandig met geld

5.2.2: Een laatste redmiddel

5.2.2: Met verstand interveniëren

5.3.3: Klimaatrechtvaardigheid

 

Amendementen door de commissie economie

1.1.7: Pensioenfondsen en fossiele activiteit

3.1.11: Tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering

3.3.3: Eerlijke participatie

4.4.3: Bescherming van klokkenluiders

 

Amendementen door de commissie energie, duurzaamheid en mobiliteit

1.1.1: Ambitieuzer klimaatdoel

1.1.3: Een minimumprijs voor CO2

1.2.4: Laat Caribisch Nederland zelf bepalen hoe ze hun leefomgeving inrichten

1.2.10: Houtige versus niet-houtige biomassa

1.2.11: Gas een noodzakelijk kwaad

1.2.12: Recycle plastic niet voor niks

1.4.1: Duidelijkheid voor boeren

1.3.9: Openbaar vervoer voor iedereen

1.3.12: Auto’s te gast bij scholen

1.3.11: Halvering van de eerste klas in het openbaar vervoer

1.3.13: Verhoging van de fossiele brandstofaccijns

1.3.16: Medisch noodzakelijke nachtvluchten

1.4.2: Eerlijke minimumprijzen voor boeren 

2.3.7: Van leegstaande panden woningen maken 

5.2.4: Basisbehoeften mogen nooit oorzaak zijn van internationale conflicten

 

Amendementen door de commissie integratie, emancipatie en diversiteit

4.1.1: Aandacht voor de negatieve kansen van ons slavernijverleden

4.1.5: We dichten de loonkloof

4.5.8: Taallessen Nederlands 

 

Amendementen door de commissie internationaal

4.5.8: Studeren of naar school gaan is ook participeren 

4.5.1: Een transparante lijst van veilige landen

5.1.3: Europese minimumlonen

5.3.4: 1% van het bnp naar ontwikkelingssamenwerking 

 

Amendementen door de commissie natuur, landbouw en milieu

1.4.6: Bestrijd voedselverspilling eerder in de keten

1.4.9: Een écht Beter Leven Keurmerk

1.4.10: Broodje panda

1.4.11: Sluit het dolfinarium

 

 

Amendementen door de commissie onderwijs

2.2.8: Lagere werkdruk voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs

2.2.13: Een studentenreisproduct voor internationale studenten

2.2.13: Verbreding reisproduct voor studenten

2.2.13: Schuldenvrij afstuderen 

 

Amendementen door de commissie privacy en technologie

1.1.4: Verantwoordelijk investeren

1.2.11: Elektronica die wel lang meegaat

2.2.9: Goed digitaal onderwijs 

4.1.11: Menselijk contact voor iedereen

4.3.10: Publiek geld, publieke code

4.3.11: Een verbod op persoonlijke advertenties

4.3.12: Regelmatig uitgebreid toetsen

 

Amendementen door de commissie recht en democratie

4.1.5: Diversiteit en inclusie bij de politie 

4.1.5: Hervorming in het politiesysteem

4.3.1: Alternatieve vormen van democratie voor alternatieve bestuursvormen

4.3.6: Een concrete republiek 

4.4.6: Seks tegen de wil is verkrachting

4.4.5: Minder ruimte voor gevaarlijke hulpmiddelen

4.5.5: Mensen zonder documenten moeten kunnen meedoen

 

Lijkt het jou leuk om in het vervolg ook mee te denken over amendementen, of zou jij het leuk vinden om samen met andere DWARSers na te denken over allemaal verschillende inhoudelijke onderwerpen? Check deze link  en sluit je aan bij een van onze commissies!