Vacatures Landelijk Bestuur

Solliciteer voor het landelijk bestuur van DWARS!

Als bestuurslid zorg je niet alleen voor de dagelijkse gang van zaken, maar ben je ook bezig met onder andere leuke acties, inspelen op de actualiteit en het vinden van nieuwe manieren om de groene en linkse idealen van DWARS te verspreiden. We zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten met verschillende kwaliteiten en achtergronden. Het maakt niet uit wat voor opleiding of werk je doet, maar je moet natuurlijk wel de nodige tijd willen investeren in DWARS. Ervaring binnen DWARS of andere organisaties is een pré, maar geen vereiste. In het DWARS-bestuur krijg je daarnaast de kans om veel nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe vaardigheden aan te leren en ervaring op te doen in een energieke en gedreven omgeving.

Er zijn verschillende functies waarin je dit kunt doen, of je nu politiek inhoudelijk, enthousiasmerend of organisatorisch aan de slag wil. Deze functies staan hieronder uitgebreider omschreven. Heb je een functie gevonden waar je enthousiast over bent? Stuur dan uiterlijk 25 maart 2019 je motivatiebrief (maximaal 1 A4), cv en de gegevens (naam, telefoonnummer en mailadres) van twee referenten (één van binnen DWARS en één van buiten DWARS) naar kandidatencommissie[at]dwars.org om te solliciteren! De verkiezing van het nieuwe bestuur vindt plaats op het zomercongres op 15 en 16 juni 2019 in Limburg.

Naast de vacatures kun je ook meer te weten komen over de verschillende functies door het zoekboekje te lezen, dat de Zoekcommissie in elkaar heeft gezet. Bestuur 2018-2019 en de hoofdredacteur van OverDWARS hebben hierin een stukje geschreven over hun taken en hoe zij hun functie ervaren.

Algemene kwalificaties

Als bestuurslid van DWARS heb je bij voorkeur ervaring binnen DWARS. Je hebt een gevoel van hoe de vereniging in elkaar steekt en waar het verbeterd kan worden. Hoewel je het niet woordelijk met het politiek programma eens hoeft te zijn, onderken je de politieke idealen van DWARS wel. Daarnaast vind je het leuk om te participeren in DWARS-activiteiten en ben je benaderbaar voor de verschillende leden van DWARS. Je hebt organisatorisch vermogen en vindt het leuk om verschillende dingen op te pakken. Als lid van het bestuur zullen er verschillende dingen op je pad komen die niet direct in je taakomschrijving staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het draaien van een panddienst tot de laatste commissies weg zijn, meehelpen op informatiemarkten of met een megafoon bij een protest staan. Je zult een significant deel van je tijd bezig zijn met deze algemene bestuurstaken naast je specifieke post-taken.


Voorzitter: 36 uur per week

Wie ben je?

Als voorzitter ben je het gezicht van DWARS. Dit betekent dat je zowel intern als extern het uithangbord bent van de organisatie.

Wat ga je doen?

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor zowel het representeren van DWARS naar de buitenwereld toe, als het aansturen van het bestuur. Je bent bovendien het gezicht van de vereniging naar je leden. Je onderhoudt contact met GroenLinks en andere politieke jongerenorganisaties en houdt je ook bezig met projecten binnen DWARS, zoals campagnes. De post van voorzitter neemt op papier dubbel het aantal uren van de andere posten en dat is niet voor niks. Voorzitter van DWARS ben je 7 dagen per week, verwacht dus niet te kunnen combineren met een baan of studie.

Wat zijn je kwaliteiten?

Als voorzitter moet je van alle markten thuis zijn. Je moet je bestuur kunnen aansturen en ervoor zorgen dat de bestuursleden goed functioneren en zich veilig voelen. Je moet de pers te woord kunnen staan en moet dus jezelf goed kunnen presenteren. Ook ben je sociaal en kun je makkelijk contact leggen met DWARS-leden maar ook leden van andere PJO’s of andere organisaties. Je bent proactief en assertief en bent er niet vies van om af en toe zelf iets op te zetten of je aan te sluiten bij bestaande projecten. Je bent niet bang voor kritiek en bent stressbestendig. Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, heb je een sterk politiek inzicht. Je voelt aan wanneer er iets speelt en weet hier op een goede manier naar te handelen.

Vicevoorzitter: 5-8 uur per week

Het bestuur kent één vicevoorzitter. Deze wordt door het congres verkozen uit een van de gekozen bestuursleden (het vicevoorzitterschap is natuurlijk niet te combineren met het voorzitterschap). Als vicevoorzitter ondersteun en vervang je de voorzitter wanneer nodig. Je vervult aanvullende externe en interne taken. De precieze taken zullen in overleg met de voorzitter en de rest van het bestuur worden ingevuld. Je ondersteunt de voorzitter op die punten waar hij/zij/x om ondersteuning vraagt. Ook vervang je de voorzitter in zijn/haar afwezigheid. Het is daarom van belang dat je in staat bent DWARS extern te vertegenwoordigen, maar dat je ook de juiste vaardigheden bezit om aan de vereniging leiding te geven. Je moet zowel inhoudelijk als organisatorisch goed onderlegd zijn. 


Secretaris: 20 uur per week

Wie ben je?

In de functie van secretaris speel je een belangrijke rol in het draaiende houden van de vereniging. Je bent verantwoordelijk voor veel essentiële dingen die de vereniging draaiende houden.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het structurele contact met de leden van DWARS, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Vanuit het bestuur ben jij degene die het contact met de Raad van Advies onderhoudt. Daarnaast draag je zorg voor een soepele bestuursoverdracht en (het notuleren van) de bestuursvergaderingen. Ook stuur je de kantoormedewerker aan en ga je over de archivering, de ledenadministratie en de statuten en reglementen. Ten slotte leid je de organisatie van de halfjaarlijkse congressen in goede banen samen met je commissie.

Wat zijn je kwaliteiten?

Als secretaris heb je een hart voor DWARS en wil je graag je bijdrage leveren op het organisatorische vlak. Voor deze functie is het van belang dat je gestructureerd werkt, goed overzicht kunt houden en je taken tijdig uitvoert. Je kunt goed overweg met agenda’s, regels en statuten, en administratieve taken liggen jou goed. Daarnaast vind je het leuk om te organiseren, contacten te onderhouden met verschillende mensen en vrijwilligers aan te sturen. Je voelt je prettig in een ondersteunende rol. Je bent stressbestendig en kan snel en creatief schakelen in onverwachte situaties. Je kunt grenzen stellen en afwegen waar prioriteiten liggen. Tot slot is het van belang dat je om kan gaan met verschillende systemen, en de gevoeligheden die met privacybeleid samengaan. Enige ervaring met privacyregelingen en/of (computer)systemen is hierom een pré.


Penningmeester: 20 uur per week

Wie ben je?

Als penningmeester ben jij verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Je ondersteunt hierbij je bestuursgenoten in het mede mogelijk maken van hun activiteiten.

Wat ga je doen?

De penningmeester coördineert en doet betalingen, houdt de boekhouding bij, maakt de begroting en zorgt voor de presentatie van het financieel jaarverslag. Daarnaast draag je zorg voor het aanvragen van subsidies en het werven van fondsen. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de huisvesting van DWARS.

Wat zijn je kwaliteiten?

Als penningmeester ben je enthousiast over DWARSe politiek en wil je hier organisatorisch aan bijdragen. Voor deze functie is het belangrijk dat je met geld om kunt gaan en overzicht kunt houden. Je vindt het leuk om je met geld, begrotingen en getallen bezig te houden. Je kunt goed omgaan met een budget en weet hieraan ook grenzen te stellen wanneer nodig. Je bent in staat om weloverwogen keuzes te make en hebt een langetermijnvisie voor het budget. Je kunt goed inschatten wat de waarde van een uitgave voor DWARS is en bent in staat om verstandige financiële afwegingen te maken en te verantwoorden. Daarbij is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en een ‘nee’ kunt verkopen. Ervaring in het omgaan met grote bedragen en het kritisch beoordelen van uitgaven is voor deze functie een pré. 


Politiek Secretaris: 20 uur per week

Wie ben je?

Als Politiek Secretaris ben je primair verantwoordelijk voor de politieke lijn van DWARS en draag je zorg voor de ontwikkeling van DWARSe standpunten. Hierin word je ondersteund door inhoudelijke commissies en portefeuillehouders.

Wat ga je doen?

Als Politiek Secretaris ondersteun en enthousiasmeer je commissies in hun activiteiten. Je stelt de nieuwe commissiepresidia aan en bent verantwoordelijk voor een soepele overdracht tussen de presidia. Je probeert zo goed mogelijk het talent en de kennis in de commissies en het politiek overleg te benutten om tot betere standpuntvorming te komen. Tevens geef je samen met het bestuurslid Communicatie & Campagne leiding aan de Actie Commissie. Naast je werkzaamheden met commissies volg je als politiek secretaris de actualiteit, het maatschappelijk middenveld, de relevante GroenLinks-groeperingen en de Kamerleden. Ook bereid je de voorzitter zo goed mogelijk voor op zijn/haar/x mediaoptredens en debatten. Als Politiek Secretaris zal je in je functie veel avonden kwijt zijn aan je functie specifieke taken, houd hier dus rekening mee.

Wat zijn je kwaliteiten?

Als politiek secretaris ben je een organisatorisch talent dat mensen goed weet te enthousiasmeren. Je hebt brede (politieke) kennis en interesses, maar je hebt ook de capaciteit om je snel in een nieuw thema te kunnen verdiepen. Je beschikt over de vaardigheden om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, de argumenten te horen en vandaaruit een visie voor DWARS te verwoorden. Je kent de standpunten van DWARS door en door. Je weet deze op een goede manier te verwoorden en verdedigen, ook wanneer je het op dat punt misschien zelf niet eens bent met het politiek programma. Je kan pakkend schrijven en weet anderen te overtuigen. Er wordt daarnaast van je verwacht dat je organisatorisch stevig in je schoenen staat en het interne debat in goede banen kunt leiden. Ervaring binnen een inhoudelijke commissie is een pré. Deze inhoudelijke commissies vergaderen ’s avonds doordeweeks, waardoor je met deze functie op deze momenten veel tijd kwijt bent.


Internationaal secretaris: 20 uur per week

Wie ben je?

Als Internationaal Secretaris ben jij het gezicht van DWARS op internationaal niveau.

Wat doe je?

Je bent verantwoordelijk voor het contact met de Federation of Young European Greens, de Global Young Greens, de Groene fractie in het Europees Parlement en andere relevante internationale organisaties. Je vertegenwoordigt DWARS tijdens internationale congressen en andere internationale bijeenkomsten. Ook op inhoudelijk vlak volg je deze organisaties en de internationale politieke actualiteit. Tevens ligt bij jou de taak om buitenlandse excursies en activiteiten te organiseren. Ten slotte onderhoud je contacten met de aan de portefeuille verwante commissies.

Wat zijn je kwaliteiten?

Als politiek secretaris vertegenwoordig je DWARS in een internationale context. Het is hierom belangrijk dat je makkelijk contact kunt leggen en kunt samenwerken met verschillende culturen en nationaliteiten. Je deelt de groene en linkse idealen van DWARS en wil je daar hard voor maken, hier en in het buitenland. Hiervoor moet je ertoe bereid zijn veel te reizen. Het uitbreiden en onderhouden van een (internationaal) netwerk is voor jou een leuke uitdaging. Hiervoor is het van belang dat je de Engelse taal goed beheerst, en is eerdere ervaring met (of kennis van) de FYEG een pré. Ook heb je organisatorische ervaring. Je weet een groot project, zoals een buitenlandse reis, te trekken en haalt hier voldoening uit. Tot slot heb je veel politiek inhoudelijke kennis op de thema’s die internationaal leidend zijn en ben je in staat om de DWARSe standpunten met overtuiging te presenteren. 


Bestuurslid Organisatie & Leden: 20 uur per week

Wie ben je?

Als bestuurslid Organisatie & Leden sta je midden in de vereniging en houd je je bezig met het enthousiasmeren en samenbrengen van leden en potentiële leden.

Wat doe je?

Je werkt aan de opbouw van de vereniging door te zorgen dat alle leden, en potentiële leden, hun plaats binnen DWARS kunnen vinden. Dit doe je door leden te werven, te activeren en te binden. Hiervoor draag je bijvoorbeeld zorg voor het promotiemateriaal. Ook ben je verantwoordelijk voor het afdelingenbeleid van de organisatie: je ondersteunt de lokale afdelingen van DWARS op actieve wijze. Je organiseert tevens het jaarlijkse afdelingsweekend In samenwerking met de afdelingen en probeert zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met DWARS en haar beginselen. Dit doe je onder andere door in augustus de Zomertour langs introductiemarkten van hogescholen en universiteiten in goede banen te leiden. Ten slotte draag je samen met het bestuurslid Scholing & Activiteiten zorg voor ledenbinding en de ontwikkeling van het kader.

Wat zijn je kwaliteiten?

Om al je taken goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je initiatief toont en communicatief sterk bent. Je bent sociaal ingesteld, open en hebt oog voor wat DWARS voor mensen kan betekenen en vice versa. Daarnaast is het van belang dat je bevlogen bent over DWARS en dit weet over te brengen op anderen. Je weet nieuwe leden te werven, of mensen simpelweg te enthousiasmeren voor de vereniging. Hierbij is een langetermijnvisie op ledenwerving en -binding van belang. Ten slotte weet je hoe je grote projecten kunt organiseren en coördineren. Brede ervaring binnen DWARS, in de afdelingen en/of commissies, is een pré.


Bestuurslid Scholing & Activiteiten: 20 uur per week

Wie ben je?

Als bestuurslid Scholing & Activiteiten draag je zorg voor de organisatie van activiteiten, met als doel de verbinding te leggen tussen de organisatie en haar leden. Tevens ben je verantwoordelijk voor de interne ontwikkeling van de vereniging en haar leden.

Wat doe je?

Als bestuurslid Scholing & Activiteiten organiseer je activiteiten om de politieke kennis en vaardigheden van leden van DWARS te versterken: dit bestaat uit zowel scholingstrajecten als losse trainingsmomenten. Daarnaast organiseer je ook de meer informele activiteiten, zoals borrels, feestjes en een zomerkamp. In deze taken word je ondersteund door meerdere commissies die onder jouw toezicht staan en werk je nauw samen met het bestuurslid Organisatie & Leden.

Wat zijn je kwaliteiten?

Om jouw taken als bestuurslid Scholing & Activiteiten goed te kunnen vervullen zijn sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden van groot belang. Daarnaast zijn creatief denkvermogen en stressbestendigheid belangrijk aangezien je veel grote, soms meerdaagse, activiteiten organiseert. Je kunt projecten van de grond krijgen en weet de mensen in je omgeving te enthousiasmeren om deze samen uit te voeren. Wanneer er meerdere activiteiten op hetzelfde moment om aandacht vragen, weet jij dit in goede banen te leiden. Je bent niet bang om taken te delegeren, maar bent ook in staat om het overzicht te behouden. Je vindt het leuk om zowel grote evenementen als laagdrempelige activiteiten te organiseren en hebt oog voor de verschillende behoeften van onze leden. Als bestuurslid Scholing & Activiteiten zal je veel dagen in het weekend actief bezig zijn met DWARS. Je bestuursfunctie combineren met een weekendbaan of sportclub is af te raden.


Bestuurslid Campagne & Communicatie: 20 uurper week

Wie ben je?

Als bestuurslid Campagne & Communicatie vind je het leuk om alle mogelijke soorten campagnes uit te denken en te organiseren. Dit gebeurt zowel op sociale media als op straat. Bovendien beheer je de sociale media accounts van DWARS.

Wat doe je?

Als bestuurslid Campagne & Communicatie ben je verantwoordelijk voor alle externe communicatie van DWARS. Dit gaat om het persbeleid, de sociale media en de website. Daarnaast coördineer je zowel verkiezingscampagnes als thematische campagnes. Aangezien er voor komend jaar geen verkiezingen gepland staan ligt op die laatste de nadruk. Wel moet je rekening houden met tussentijdse verkiezingen na de val van het kabinet, waarbij je leiding zal geven aan de campagnecommissie die dan zou worden ingesteld. Samen met de Politiek Secretaris geef je leiding aan de Actie Commissie, die helpt bij het bedenken en uitvoeren van acties en protesten. Je zorgt ervoor dat de communicatie vanuit DWARS helder is, op de juiste manier overkomt en past bij de inhoud en uitstraling van DWARS.

Wat zijn je kwaliteiten?

Voor deze bestuursfunctie is het van belang dat je initiatiefrijk, creatief en communicatief vaardig bent, zowel in woord als in geschrift. Je bent een DWARSe denker, die DWARSe standpunten op een prikkelende manier voor het voetlicht weet te brengen. Je bent actief op sociale media of hebt in elk geval een goed gevoel hoe deze zo effectief mogelijk in te zetten. Je hebt politiek gevoel en bent in staat om mediakansen voor DWARS te herkennen. Het is daarom belangrijk dat je flexibel bent en bereid bent over je 20 uur heen te gaan wanneer een buitenkans zich aandient. Daarnaast ben je een organisatietalent, die in staat is om projecten op te zetten en andere mensen te enthousiasmeren voor je plannen, zeker bij grote acties en protesten is dit van groot belang. Tot slot komt grafisch inzicht goed van pas. Ervaring met Photoshop en eventueel andere grafische programma’s is een duidelijke pré.