Vacature HR-Commissie

Begin volgend jaar wordt er een herzien Huishoudelijk Reglement gepresenteerd. Om een overzichtelijk, compleet document te schrijven is het bestuur op zoek naar DWARSers die samen met de secretaris aan de slag willen gaan om het HR te updaten.

 

Als lid van de HR-Commissie ben je samen met de secretaris van het landelijk bestuur verantwoordelijk voor het aandragen van een herzien Huishoudelijk Reglement. Hierbij houdt je rekening met de adviezen die zijn opgesteld in de bestuursstructuur evaluatie van afgelopen zomercongres.

 

Belangrijke capaciteiten zijn:

  • Bekendheid met de gang van zaken en regelgeving binnen DWARS
  • Sterke schrijfvaardigheden
  • Expertise in de organisatiestructuur van onze vereniging
  • Bereidheid om 5-10 uur per week aan de functie te besteden

 

Pré’s kunnen zijn:

  • Juridisch inzicht
  • Ervaring binnen verschillende gremia van DWARS

 

Bezigheden:

  • Het evalueren van de knelpunten van het huidige HR
  • Het herschrijven van het HR
  • Nauwe samenwerking met het landelijk bestuur

 

Planning:

Het ééndaags congres zal plaatsvinden in de eerste maanden van 2020. Dit betekent dat er vaart gemaakt moet worden. Houdt er daarom rekening mee dat de werklast groter kan worden in de laatste maand voor het congres.

 

Samenstelling:

De HR-commissie zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit vijf of zes leden. Één van deze leden zal de landelijk secretaris van het bestuur zijn. De HR-commissie kiest intern een voorzitter.

 

In het kort:

De HR-commissie heeft als doel een herzien HR schrijven en wordt benoemd tot het volgende ééndaagse congres (waarschijnlijk januari 2020). De tijdsinvestering is 5-10 uur per week. De commissie heeft een intensieve samenwerking met het landelijk bestuur en presenteert samen het herziene HR.

 

Solliciteren:

Ben jij geïnteresseerd in deze mooie en uitdagende functie? Stuur dan voor 13 september een motivatiebrief en CV naar ons bestuurslid Organisatie en Leden, Casey (casey[at]dwars.org), dan neemt zij zo snel mogelijk contact met je op.