Nieuws

Nieuw bestuur verkozen! / New board elected!

24 juli 2022

Op donderdag 23 juni 2022 is het nieuwe bestuur van DWARS Utrecht verkozen. Bestuur Broere, oftewel het Broereschap, bestaat uit Gijs Broere (voorzitter), Imraan el Hamdaoui (penningmeester), en Judith Dekker (secretaris).

Het nieuwe bestuur bedankt het bestuur Eveleens voor hun inzet het afgelopen jaar en heeft veel zin om zich aankomend jaar in te zetten voor de afdeling. Houdt de agenda in de gaten voor het eerste evenement dit jaar: de traditionele veganistische barbecue. We kijken er naar uit om jullie allemaal te ontmoeten!

Heb je ideeën voor het aankomende jaar? Wat voor activiteiten moeten we echt organiseren of welk thema verdient onze aandacht? Laat het weten via de ideeënbus!

En lijkt een bestuursjaar bij DWARS Utrecht ook wat voor jou? We zoeken nog hulp! Stuur een mailtje naar secretaris.utrecht@dwars.org en dan kunnen we erover verder praten.

P.S. Het bestuur is nu eventjes met reces. Vanaf maandag 8 augustus zijn we er weer.

 


 

On Thursday 23 June 2022 the new board of DWARS Utrecht was elected. Bestuur Broere, or the Broereschap, consists of Gijs Broere (chairperson), Imraan el Hamdaoui (treasurer), and Judith Dekker (secretary).

The new board thanks the Eveleens board for their efforts in the past year and is looking forward to working for the department in the coming year. Keep an eye on the agenda for the first event this year: the traditional vegan barbecue. We look forward to meeting you all!

Do you have any ideas for the upcoming year? What activities should we really organize or what theme deserves our attention? Let us know via the suggestion box!

Does a year on the board of DWARS Utrecht sound like something for you? We are still looking for help! Send an email to secretaris.utrecht@dwars.org and we can talk further about it.

P.S. The board is on recess right now. We will be back on Monday 8 August.