Zorg

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot goede zorg en er dient geen onrechtvaardig hoge prijs op ziekte te liggen. Daarom wil DWARS het verplichte eigen risico verlagen. Wel moet er kritisch worden gekeken naar het huidige zorgsysteem en de steeds hogere kosten daarvan. Er moeten strikte regels komen rondom de prijzen van medicijnen en de transparantie van farmaceutische bedrijven.

Het geloof dat marktwerking in de zorg kosten bespaart, is een mythe gebleken; in de zorg is er namelijk geen sprake van consumenten met een machtspositie maar van patiënten. De overheid moet inzetten op betere preventieve zorg en topinkomens aanpakken. Ook de macht van de zorgverzekeraars en de bijbehorende bureaucratisering worden aangepakt.