Vrijheid

DWARS staat voor een vrije, open samenleving. Dit betekent dat de staat niet achter de voordeur kijkt, het publieke debat niet beperkt en ieders burgerrechten respecteert. Tegelijkertijd verliest vrijheid haar waarde als niet iedereen dezelfde kans krijgt om van deze vrijheid gebruik te maken. Daarom moet de staat niet alleen de burgervrijheden niet beperken, maar dient ze ook een actieve rol te nemen in het bevorderen van gelijke kansen.

Vrijheid betekent ook dat je vrij bent om wat stoms te doen, zolang je je medeburger niet benadeelt. Daarom wordt naast alcohol en tabak ook een flink aantal soft- en harddrugs gelegaliseerd en wordt het verbod op openbaar naakt en seks afgeschaft.