MBO, HBO en WO

Steeds vaker wordt een sterke tweedeling gevoeld tussen hoger en lager opgeleiden. DWARS pleit ervoor dat beroepsopleidingen (weer) meer op waarde worden geschat en dat universitaire opleidingen niet als het hoogste haalbare worden aangeprezen. Om te zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt, mogen we meer investeren in MBO-studenten. Zo moet het ook voor hun mogelijk zijn om zich te ontplooien door een deel van hun studie in het buitenland te doen.

Geld mag nooit een reden zijn om niet te gaan studeren. Daarom pleit DWARS voor een verhoging van de aanvullende beurs voor kinderen van niet-draagkrachtige ouders. Ook studenten met een handicap moet het studeren makkelijker gemaakt worden door goede (financiële) ondersteuning. Geldelijke prikkels die scholen stimuleren om studenten en/of leerlingen zo snel mogelijk een diploma te laten behalen, moeten worden afgeschaft. Prestaties van docenten en studenten mogen dan ook geen invloed hebben op het salaris en de instellingsbekostiging. Het onderwijs staat in dienst van de leerling en de student, niet andersom.