Uitburgering

Het is een nieuwe term: uitburgering. Door DWARS ontwikkeld en ingevuld. Het heeft niets te maken met inburgeringscursussen, integratie of immigratie. Nee, het is onze oproep om van Nederland een minder burgerlijk land te maken. Vastgeroeste tradities en kleinzieligheid vervangen door een vrijzinnige en open instelling. Ieder mens is uniek en heeft het recht om de eigen persoonlijkheid zonder schaamte of angst tot volle bloei te laten komen. Daarvoor is het belangrijk dat Nederland wat meer uitburgert.

Het fijne van uitburgeren is dat iedereen makkelijk ideeën kan aandragen om van Nederland een minder burgerlijk, bekrompen land te maken. Één van onze concrete voorstellen is dat de verboden op openbaar naakt en seks in het openbaar worden opgeheven. Op plekken waar dat de openbare orde ernstig in het geding brengt blijft het strafbaar; immers, het (heftig) verstoren van de openbare orde is al strafbaar. Maar het principe van het verbieden van deze handelingen vinden wij ernstig gedateerd en heffen wij dan ook graag op.

Iedereen heeft het recht om zijn of haar lichaam te gebruiken zoals hij of zij dat wilt. Prostitutie blijft daarom wat DWARS betreft legaal. Op gedwongen prostitutie en de werkomstandigheden van prostituees moet echter streng worden toegezien door de gemeente. Voor het verkrijgen van een bordeelvergunning moet daarom een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk worden.

DWARS wil dat alle softdrugs gelegaliseerd worden. Daarnaast vinden wij dat er in algemene zin meer ontspannen omgegaan moet worden met drugs. Al was het maar omdat ze dan beter te reguleren zijn. Daarom wordt wat ons betreft een deel van de harddrugs, die niet in extreme mate verslavend of destructief zijn, eveneens gelegaliseerd. Ondere andere paddo’s en XTC maken hier onderdeel van uit. DWARS wil de wietpas met onmiddelijke ingang afschaffen.

Bij een samenleving die aan het uitburgeren is hoort ook dat de overheid op politieke thema’s zich niet louter laat leiden door religieuze argumenten. DWARS is dan ook tegenstander van de verplichte zondagsluiting. Alle winkels mogen als zij dat willen op zondag open zijn. DWARS wil de Paasdagen, Pinksteren en Goede Vrijdag vervangen door Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en de Dag van Europa als officiële feestdagen. Nationale feestdagen zijn er om door heel het volk gevierd te worden. Afsluitend wil DWARS dat de tekst “God zij met ons” verdwijnt van ons wettelijk betaalmiddel.

De term ‘burgerlijk huwelijk‘ zegt het eigenlijk al: het staat haaks op uitburgering. Iedereen behoudt de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij willen samenleven met hun partner, maar de belastingsvoordelen voor het burgerlijk huwelijk wil DWARS wel afschaffen. Samenlevingscontracten krijgen op hun beurt dezelfde behandeling als het huwelijk.