Technologie en wetenschap

DWARS vindt het van belang dat de overheid weer een prominente rol inneemt op het gebied van het ontwikkelen van technologie. Lang is beweerd dat de markt de beste techniek wel vindt. Zonder zekerheid blijven investeringen in onderzoek echter vaak uit. Daarom zet de overheid de koers uit, waardoor er ook meer aandacht komt voor duurzame techniek. Radicale innovatie wordt zo weer mogelijk gemaakt.

Het is van belang dat wetenschappers de handen vrij hebben voor gedegen onderwijs en onderzoek. Daarom wordt de manier waarop geld wordt toegewezen aan onderzoeksvoorstellen herzien. Er moet meer geld beschikbaar komen voor de eerste geldstroom, zodat wetenschappers minder tijd hoeven te besteden aan het aanvragen van beurzen.

DWARS is optimistisch over de voordelen die nieuwe technieken in de informatica bieden. We zien echter ook een aantal mogelijke gevaren. Grootschalige digitalisering maakt computers een geliefd doelwit voor misdadigers en niet-bevriende wereldmachten. Individuele burgers die als ‘white hat’ hacker meehelpen computerssystemen veilig te maken, moeten dan ook gevrijwaard worden van vervolging. Net als klokkenluiders horen zij bescherming te krijgen van de overheid. Wanneer overheden gebruik maken van zelflerende technieken, moeten burgers en ngo’s inzicht moeten krijgen in de algoritmes. Ngo’s kunnen dan controleren of er (per ongeluk) sprake is van etnisch profileren.