Sociale Zekerheid

DWARS wil dat er genoeg banen zijn, zodat we allemaal kunnen werken. Voor mensen die werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd zijn willen we een stevige sociale zekerheid. Dit zorgt ervoor dat iedereen in Nederland voldoende inkomen heeft en dat kansen worden gecreëerd dat mensen weer aan nieuw werk kunnen komen. Voor een goede sociale zekerheid is het noodzakelijk dat onze welvaart eerlijker verdeeld wordt. Zo kan iedereen enthousiast blijven deelnemen in de samenleving.

Omdat ook nieuwe generaties een fatsoenlijke oude dag verdienen, wil DWARS het pensioenstelsel hervormen. De AOW maken wij sociaal en flexibel. Iedereen die vanaf zijn 18de in Nederland participeert, bouwt jaarlijks 2,22% AOW-recht op. Onder participatie valt: een baan waar je minstens 50% van het voor jou relevante minimumloon verdient; het verkrijgen van een uitkering of participatiecontract; en zorg voor kleine kinderen en mantelzorg. Als na 45 jaar participatie 100% AOW-recht is opgebouwd, mag je met pensioen. Tegelijkertijd verhogen wij geleidelijk de maximale pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar in 2017, oplopend tot 69 jaar in 2022. Concrete voorbeelden van onze hervorming van de AOW: als je op je 18de in de bouw gaat werken, krijg je vanaf 63 jaar pensioen. Ga je eerst studeren en ben je vanaf je 24ste advocaat? Dan ga je voortaan vanaf je 69ste met pensioen. Zo maakt DWARS de oudedagvoorziening sociaal, betaalbaar en toekomstbestendig.

Naast de hervorming van de pensioenleeftijd heeft DWARS nog meer voorstellen om ervoor te zorgen dat ook wij jongeren later een goed pensioen hebben. Zo willen wij dat rijkere ouderen voortaan meebetalen aan de instandhouding van de AOW. Vermogende ouderen zullen hierdoor een extra inkomstenbelasting over hun pensioen gaan betalen. Daarnaast moet de toegang tot de collectieve pensioenfondsen makkelijker worden. Ze moeten opengesteld worden iedereen die werkt. Ook voor flexwerkers en ZZP’ers dus. Om de pensioenfondsen weer gezond te maken, moeten ze uitgaan van realistische rendementsaannamen. Als de uitkeringen niet hoger zijn dan mogelijk, hoeven we daar in de toekomst daar ook niet meer op te korten. Op die manier hebben de komende generaties ook een mooi pensioen.

Een goede sociale zekerheid bevat ook een stevig vangnet voor arbeidsongeschikten. DWARS wil dat er extra geïnvesteerd wordt in sociale werkplaatsen. Mensen met een arbeidshandicap worden zo goede mogelijkheden geboden om actief deel te kunnen nemen in de maatschappij. Ze vergroten hun sociale netwerk en verdienen (deels) zelfstandig hun inkomen. Sociale werkplaatsen zorgen dus tegelijkertijd voor participatie van arbeidsongeschikten en het kunnen verminderen van uitgaven aan overbodige bijstandsuitkeringen. Voor mensen die alsnog niet kunnen werken, moeten toereikende uitkeringen zijn.