Sociale Zaken

DWARS gelooft dat mensen iets van hun leven willen maken. De bijstand wordt daarom hervormd zodat enerzijds het sociaal minimum gegarandeerd wordt maar mensen ook gestimuleerd worden om weer aan de slag te gaan. Ook is het belangrijk dat mensen de kans krijgen om bij te blijven leren en toegang hebben tot omscholing als dat hun perspectief op een baan verbetert.

DWARS zet zich in voor een samenleving waar we voor elkaar zorgen. We staan sympathiek tegenover het basisinkomen en onderschrijft dat iedereen onvoorwaardelijk recht heeft op een bestaansminimum. Bovendien kan het sociale vangnet hierdoor vereenvoudigd worden. Daarom pleit DWARS ervoor dat de overheid gaat experimenteren met het basisinkomen.