Rechtsstaat en privacy

Toegang tot het recht biedt burgers bescherming. De afgelopen jaren is die toegang op onacceptabele wijze in het geding gekomen door bezuinigingen op de sociale advocatuur en verhoging van de griffierechten. Wat betreft het strafrecht geldt de aloude wijsheid: voorkomen is beter dan genezen. Zwaar straffen is duur en vaak contraproductief. Een passende straf en goede begeleiding zijn humaner en effectiever. Om die reden worden er geen wettelijke minimumstraffen ingevoerd en zet de overheid in op goede begeleiding bij terugkeer in de samenleving.

De staat heeft als kerntaak het handhaven van orde en spreken van recht. Politie en justitie zijn te belangrijk om als speelterrein te dienen voor populistische crimefighterduo’s. DWARS zet daarom in op een beter en gerichter opsporingsbeleid in plaats van te kiezen voor symbolische maatregelen als meer blauw op straat. De terechte zorg om onze veiligheid mag overheden echter niet verleiden onze grondrechten aan te tasten. DWARS pleit voor een verstrekkende bescherming van de privacy van burgers. De overheid registreert te vaak informatie van mensen zonder aantoonbaar doel.