Privacy, Internetvrijheid & Veiligheid

Voor DWARS is privacy een fundamenteel recht. Veiligheid mag dan ook nooit ten koste gaan van de privacy van onschuldige mensen.

Om te garanderen dat de Overheid onze privacy niet te grabbel gooit moeten alle wetsvoorstellen die worden ingediend bij de Tweede Kamer, indien relevant, voorzien zijn van een advies van het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook mag er geen database zijn van de vingerafdrukken of andere biometrische gegevens van alle Nederlanders. Gemeentes mogen geen gegevens over personen meer doorsluizen naar kerkgemeenschappen.

De Nederlandse Overheid en de veiligheidsdienst lijken het niet altijd even nauw te nemen met de privacy van burgers. Er komt een parlementair onderzoek naar of en hoe de privacy geschonden wordt. Justitie mag in ieder geval geen online communicatie meer tappen zonder bevel van de rechter.

Internettoegang moet volgens DWARS een grondrecht worden. Die toegang mag niet geblokkeerd worden door de Overheid. Providers mogen dan ook niet gedwongen worden om websites te blokkeren en datastromen mogen niet gefilterd worden. Om identiteitsfraude tegen te gaan, komt er een meldingsplicht voor datalekken. Gebruik van Open Source software wordt gestimuleerd en de overheid gaat hier zelf zo snel en zo veel mogelijk mee werken.

De Overheid mag mensen niet onnodig aantasten in hun privacy.Cameratoezicht verdwijnt uit de openbare ruimte. Om de veiligheid te waarborgen wordt er in plaats daarvan geïnvesteerd in groene straatverlichting. Preventief fouilleren wordt verboden en de algemeneidentificatieplicht wordt afgeschaft. Nederland is geen politiestaat, maar een rechtsstaat en moet dat blijven.