Parlementaire democratie

DWARS staat pal voor onze parlementaire democratie, maar gelooft ook dat verdere democratisering nog wenselijk is. Te veel burgers voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de politiek. Als het aan DWARS ligt wordt de referendumwet hervormd en wordt de Eerste Kamer afgeschaft. De Hoge Raad toetst dan wetgeving aan de grondwet en waarborgt zo onze grondrechten.

Verbetering vergt ook een mentaliteitsverandering: de overheid stelt zich ontvankelijker op voor initiatief van onderop. Verrassend vaak hebben burgers namelijk de beste ideeën voor eigen stad, dorp of wijk. In onze democratie zou er ruimte moeten zijn om deze ideeën uit te voeren via een ‘right to challenge’, het recht om de overheid aan te vullen of te corrigeren.