Eerlijke handel

Ontwikkelingssamenwerking levert een waardevolle bijdrage aan een eerlijkere wereld. DWARS investeert structureel meer, met name in laagdrempelige en directe inkomensondersteuning aan de allerarmsten. Om onze hulp meer dan een druppel op een gloeiende plaat te laten zijn, is eerlijke en vrije internationale handel noodzakelijk. Daarom kiest DWARS niet voor bilaterale handelsverdragen als TTIP, die het moeilijker maken om mens en milieu te beschermen, maar voor eerlijke handelsafspraken via de wereldhandelsorganisatie. Zo hebben ontwikkelingslanden ook een kans. Onder andere door een verkoopverbod op producten waar kinderarbeid in het spel is geweest, draagt Nederland bij aan verantwoordelijke ontwikkeling elders ter wereld.