Onderwijs

Goed onderwijs legt dé basis voor een toekomst waarin men volledig kan meedraaien in de maatschappij. Omdat het belangrijk is dat kinderen al tijdens hun basisschooltijd in aanraking komen met de multiculturele samenstelling van ons land, wil DWARS segregatie in het onderwijs actief bestrijden. Ook het middelbaar onderwijs kan een oppepper gebruiken. Mbo’ers moeten volgens DWARS niet als leerlingen, maar als studenten worden gezien. Zij worden zodoende meer op waarde geschat.

Alle studenten, ook de minderjarige, hebben recht op het studieloon en de daarbij horende OVstudentenkaart. Om leerlingen en studenten te laten meedenken over hun educatie, wordt het recht op een medezeggenschapsorgaan vastgelegd in de wet. Prestaties van docenten en studenten moet niet in verbinding staan met het salaris en de instellingsbekostiging. Om het hoger onderwijs zo toegankelijk mogelijk te houden, wordt selectie aan de poort niet verder ingevoerd en moet de doorstroom van Bachelor naar Master versoepeld.

Ook moeten fusies van vakgebieden worden tegengegaan en moet de onderwijskwaliteit absoluut niet ten koste gaan van onderzoek. Door het onderwijs in dienst te stellen van de leerling en de student, in plaats van andersom, wordt iedereen gestimuleerd het beste uit zijn of haar educatie te halen. Dit is voorspoedig voor de algehele participatie die DWARS hoog in het vaandel heeft.