Natuur

De afgelopen tijd heeft de natuur in Nederland veel te verduren gehad door de grote bezuinigingen. Ook wereldwijd worden veel natuurgebieden ernstig bedreigd, bijvoorbeeld door grootschalige boskap. Dit heeft ernstige gevolgen voor ecosystemen en de biodiversiteit.

DWARS wil daarom dat ons Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) volledig wordt uitgevoerd, inclusief robuuste verbindingen. Ook blijven we ons hard maken voor de Europese variant hiervan, de Natura2000. Zo houden we de leefgebieden van dieren intact. De menselijke consumptie brengt momenteel veel schade toe aan de natuur en de biodiversiteit. Om te voorkomen dat dier- en plantensoorten uitsterven, investeren we in bescherming van natuurgebieden en diersoorten. Daarom mag er alleen nog duurzaam gevist worden en komt er een verbod op het vissen op bedreigde en zeldzame soorten.

Kastelen zijn nu vaak prachtig in natuurgebieden verweven. We willen de mogelijkheid verruimen om nieuwe openbare prachtgebouwen in natuur wordt te bouwen, zodat men in de toekomst ook van dat samenspel kan gaan genieten. Natuurlijk hoort er dan rekening gehouden te worden met de leefomgeving van de dieren die daar wonen. Natuur vind je niet alleen maar in de natuur, maar ook in de stad. Daar zorgt het voor een groter levensgenot, lagere criminaliteit en bevordert het de volksgezondheid. Daarom moet natuur een integraal onderdeel worden van stadsontwikkeling.