Milieu & Grondstoffen

Het is niet meer dan logisch dat we goed zorg moeten dragen voor onze omgeving, zodat mensen en andere organismen er prettig in kunnen blijven leven. Naast het beschermen van natuur, betekent dat ook dat we goed moeten kijken naar hoe wij de aarde gebruiken. Momenteel zitten we niet op de goede weg. We leggen een te groot beslag op de draagkracht van de aarde en we putten de grondstoffen van de aarde uit. DWARS wil een radicale omslag maken.

De eindigheid van grondstoffen is een onderbelicht vraagstuk. Vooral zeldzame metalen dreigen op te raken. Veel van de technologie├źn en landbouwmethodes die we nu gebruiken zijn gebaseerd op het winnen van deze nieuwe grondstoffen waarvan het einde in zicht komt. Door deze materialen te winnen, onttrek je waarde uit de aarde. DWARS kiest dan ook voor een belasting op onttrokken waarde naast de belasting op toegevoegde waarde (BTW) zodat hergebruik aantrekkelijker wordt. Door garantieperiodes te verlengen worden fabrikanten gestimuleerd producten te maken die het lang uithouden.
Milieuzones kunnen bijdragen aan een betere gezondheid in de stad. De overheid gaat deze dan ook faciliteren in plaats van tegenwerken. Jarenlang is er geen beleid gevoerd ten aanzien van lichtvervuiling, terwijl dit de biologische klok van mens en dier toch erg aantast. Bedrijven die veel licht de hemel in sturen, horen hier dan ook belasting over te betalen.

DWARS is voorstander van wetenschappelijke vrijheid. Onderzoek naar genetische modificatie en synthetische biologie mag dan ook plaatsvinden, en biedt zelfs grote kansen. De risico’s moeten echter wel onder ogen worden gezien. De overheid stelt daarom een kader in waarbinnen deze wetenschappen zich mogen ontwikkelen.