Mensenrechten

DWARS kiest voor een idealistisch gedreven én realistisch buitenlands beleid. DWARS is voor een sterkere nadruk op mensenrechten, seksuele vrijheden en gendergelijkheid in ons buitenlandbeleid. Ook behoort Nederland een bijdrage te leveren aan wereldwijde ontwapening, onder andere door wapenleveringen aan repressieve regimes onmogelijk te maken.

In een onveilige wereld ziet DWARS het nut van een goed functionerende krijgsmacht. Veiligheid is alleen haalbaar door in te blijven zetten op verdere vervlechting en samenwerking met buurlanden en (NAVO-)bondgenoten. In de internationale politiek blijft militaire inzet wel een laatste redmiddel, diplomatie heeft de voorkeur. Bij grootschalige mensenrechtenschendingen en genocide hebben we echter de plicht mensen te beschermen, ook met militair ingrijpen.

DWARS wilt dat de Nederlandse overheid in haar handelsrelaties met andere landen een sterkere nadruk legt op mensenrechten door gezamenlijk met EU-partners sancties op te stellen aan productielanden die mensenrechten met de voeten treden.