Landbouw

Hoewel Nederland een ideale locatie is voor voedselproductie en wij hier ook veel profijt van hebben, zien wij de negatieve effecten van de intensieve landbouw terug in afnemende biodiversiteit. De huidige staat van de landbouw is dan ook onhoudbaar. DWARS gelooft dat dit anders kan. Voedselproductie en natuur kunnen elkaar juist versterken wanneer deze slim worden ingezet.

DWARS kiest daarom voor een duurzame en diervriendelijke landbouw. Het huidige systeem biedt weinig keuze voor landbouwbedrijven dan verdere intensivering en schaalvergroting. De enorme veestapel in Nederland is hier het gevolg van. Dit systeem wordt doorbroken door boeren een sterkere onderhandelingspositie te geven en de Europese landbouwsubsidies niet meer te gebruiken voor het in stand houden van boerenbedrijven, maar in zetten om duurzaamheid te belonen. Onvermijdelijk resultaat hiervan is het stijgen van de prijzen van voedselproducten, in het bijzonder van vlees. Geziende maatschappelijke kosten van vlees, in relatie tot het klimaat en dierenwelzijn, is dit terecht.