Klimaat en energie

De wens om de aarde even goed of beter achter te laten voor toekomstige generaties is breed gedragen. Toch gebeurt er onvoldoende om dat doel te bereiken. Nu nog verdwijnen bossen en dorpen om het winnen van fossiele brandstoffen en zeldzame metalen mogelijk te maken. Klimaatverandering laat zich vandaag al zien in de vorm van droogtes, mislukte oogsten en extreem weer.  Kustgebieden lopen gevaar door de stijgende zeespiegel. DWARS wil dan ook dat de mooie woorden over duurzaamheid omgezet worden in concrete daden.

Op het gebied van klimaat is er decennialang een enorm tekortschietend beleid gevoerd, waardoor ons nog weinig tijd rest om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Om onder de anderhalve graden temperatuurstijging te blijven moeten pijnlijke  keuzes gemaakt worden. Nederland kent een CO2-intensieve economie, die grondig hervormd moet worden om toekomstbestendig te zijn. In de tussentijd kunnen we niet om CO2-afvang en-opslag heen. Politici moeten daadkracht tonen en duidelijk maken dat de risico’s van deze techniek kleiner zijn dan de risico’s van niets doen.

Met name Europa en Noord-Amerika hebben de kans gehad om zich te ontwikkelen op een zeer vervuilende manier. Nog meer vervuiling kan de wereld echter niet aan. Daarom wil DWARS dat deze welvarende regio’s een substantiële bijdrage gaan leveren aan het klimaatfonds om te zorgen dat de rest van de wereld zich op een schone wijze ontwikkelt. Hiermee sparen we niet alleen het klimaat en onze eigen leefomgeving, maar tonen we ook de noodzakelijke solidariteit.

De energie-omwenteling geeft enorme economische kansen en schept veel banen. Het kan wel op verschillende manieren gebeuren. DWARS kiest ervoor dat iedereen mee profiteert. Consumenten betalen nu het grootste deel van het geld voor de investeringen in duurzame energie, terwijl bedrijven voor een schijntje mogen vervuilen. Dit is niet alleen oneerlijk, maar ook nog eens ineffectief  omdat bedrijven hierdoor geen financiële drijfveer hebben om efficiënter te werken en te verduurzamen. Binnen de groep  consumenten profiteren degenen met een zakcentje op de bank het meest, door bijvoorbeeld zonnepanelen te kopen. DWARS wil de weg vrijmaken voor innovatieve bedrijfsvormen zoals het huren van duurzame energieopwekkers zodat ook consumenten zonder spaargeld mee kunnen liften op de nieuwe economie.