Inclusieve samenleving

Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, gender of welke grond dan ook, mee kan doen. Ondanks alle goede bedoelingen blijven mannen zich stug handhaven in posities van invloed. Daarom stelt de overheid tijdelijke maxima in voor mannen in de top van bedrijfsleven, wetenschap en publieke sector. Omdat arbeidsdiscriminatie vanwege afkomst veel te vaak voorkomt wordt anoniem solliciteren in de eerste ronde verplicht.

Als het gezin de hoeksteen van de samenleving is, dient het met de tijd mee te gaan. Om die reden maakt de overheid kinderopvang gratis, wordt het ouderschapsverlof verruimd en krijgen ouders de vrijheid om dit zelf onderling te verdelen. De periode na bevalling is essentieel voor een latere eerlijke rolverdeling, en het kraamverlof wordt dan ook gelijkgesteld aan het bevallingsverlof. Bovendien creëert de wetgever de mogelijkheid om vriendschappen wettelijk vast te leggen, zo kan het genetische gezin worden uitgebreid met zelfgekozen familie. Ook wordt de genderregistratie afgeschaft en krijgen homoseksuele (mee)vaders de mogelijkheid om via een verkort traject juridisch ouderschap te verkrijgen.